Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2860-ПВР/МИ
София, 6 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Троян, област Ловеч

Постъпило е предложение с вх. № 1113/05.11.2013 г. от Никола Нанков Нанков - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Ловеч, за назначаване на Петрана Василева Чакърова на мястото на освободения с Решение № 2859-ПВР/МИ от 30 октомври 2013 г. член на ОИК - Троян Румен Йорданов Димитров. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование копие от лична карта на Петрана Василева Чакърова, пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Троян, област Ловеч, Петрана Василева Чакърова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения