Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2850-МИ/НР
София, 29.10.2015

ОТНОСНО: сигнали за нарушение на забраната по чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден от Волен Николов Сидеров

Постъпил е сигнал на електронната поща на ЦИК с вх. № с-3-251 от 25.10.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-20-319/26.10.2015 г. от председателя на СЕМ Георги Лозанов за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Волен Николов Сидеров в изборната секция по време на упражняването на правото му на глас за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

В сигнала се посочва, че при наблюдението на 25.10.2015 г. на ТВ Алфа в репортаж, излъчен на живо, е показан лидерът на ПП АТАКА Волен Николов Сидеров как къса бюлетина в изборната секция, докато дава своя глас (10:04:39 ч.). Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК, са приложени файлове и DVD.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка и се запозна с представените видеоматериали, безспорно установи, че при получаване на плика и бюлетината за гласуване в националния референдум Волен Сидеров къса бюлетината и намачква плика, в който тя следва да бъде поставена след попълването й. Централната избирателна комисия счита, че тези действия обективно представляват призив за негласуване в националния референдум на 25.10.2015 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице забрана за предизборна агитация в изборния ден. Публичното изразяване чрез думи или действия на призив за подкрепа или неподкрепа на въпроса на националния референдум представлява нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия счита също така, че е налице и нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, отнасяща се до накърняването на добрите нрави, тъй като с посочените по-горе действия Волен Сидеров показва явно неуважение към провеждания национален референдум, както и на предвидения в ИК ред за гласуване в същия.

Централната избирателна комисия приема, че нарушенията са извършени от Волен Николов Сидеров.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Волен Николов Сидеров.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК, отнасяща се до накърняване на добрите нрави, извършено от Волен Николов Сидеров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Волен Николов Сидеров, ЕГН …, адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 1, за извършеното нарушение.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения