Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2839-МИ/НР
София, 28.10.2015

ОТНОСНО: определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК в Столична община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с протоколно решение на ЦИК от 26 октомври 2015 г., писмо с изх. № 03.11-183/27.10.2015 г. на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК в Столична община, които са представили протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в Столична ОИК, съответно в общинската администрация, в размер на 60 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения