Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2839-МИ/НР
София, 28 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК в Столична община за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 3, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с протоколно решение на ЦИК от 26 октомври 2015 г., писмо с изх. № 03.11-183/27.10.2015 г. на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК в Столична община, които са представили протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в Столична ОИК, съответно в общинската администрация, в размер на 60 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения