Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2832-НР
София, 25 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015г., Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015 г., Решение № 2720-НР от 21 октомври 2015 г., Решение № 2748-НР от 22 октомври 2015 г., Решение № 2778-НР от 23 октомври 2015 г. и Решение № 2830-НР от 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 7, ал. 1, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс и постъпило писмо от МВнР с вх. № НР-04-01-63 от 25.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Мая Бонева Василева, ЕГН …, като секретар на СИК № 291300144 Канада, Монреал .

ОСВОБОЖДАВА Татяна Цанова Цанова, ЕГН …, като член на СИК № 291300144 Канада, Монреал .

ПРЕНАЗНАЧАВА Татяна Цанова Цанова, ЕГН …, като секретар на СИК № 291300144 Канада, Монреал .

ОСВОБОЖДАВА Райно Вълчев Стоянов, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3.

ОСВОБОЖДАВА Димитрия Валентинова Вълкова, ЕГН …, като член на СИК № 290500029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3.

ПРЕНАЗНАЧАВА Димитрия Валентинова Вълкова, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3.

ОСВОБОЖДАВА Богомил Иванов Курумилев, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500059, Великобритания, Питърбъроу.

ОСВОБОЖДАВА Енчо Димитров Знаменов, ЕГН …, като член на СИК № 290500059, Великобритания, Питърбъроу.

ПРЕНАЗНАЧАВА Енчо Димитров Знаменов, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500059, Великобритания, Питърбъроу.

ОСВОБОЖДАВА Мария Даниловна Паскова, ЕГН …, като член на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

ОСВОБОЖДАВА Зюлбие Мехмедова Алиева, ЕГН …, като член на СИК № 290200007, Австрия , Виена 3.

НАЗНАЧАВА Соня Петкова Костова, ЕГН …, като член на СИК № 290200007, Австрия, Виена 3.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения