Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-369 от 23.10.2015 г. от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана, с което са определени технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК.
В жалбата се прави възражение срещу привличането на специалисти към ОИК – Монтана за подпомагане на дейността на комисията. Сочи се, че е извършено в нарушение на Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия намира, че жалбите са подадени в срока по чл. 88, ал. 1 ИК, но са недопустими като подадени от лица без правен интерес. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и техните упълномощени представители не са страна в производството по назначаване на специалисти и технически сътрудници за подпомагане на дейността  на общинската избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Енко Георгиев Найденов- представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ППК “Екогласност“, срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК Асеновград като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения