Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: жалба от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-369 от 23.10.2015 г. от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана, с което са определени технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК.
В жалбата се прави възражение срещу привличането на специалисти към ОИК – Монтана за подпомагане на дейността на комисията. Сочи се, че е извършено в нарушение на Решение № 1546-МИ/НР от 27.08.2015 г. на ЦИК.
Централната избирателна комисия намира, че жалбите са подадени в срока по чл. 88, ал. 1 ИК, но са недопустими като подадени от лица без правен интерес. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и техните упълномощени представители не са страна в производството по назначаване на специалисти и технически сътрудници за подпомагане на дейността  на общинската избирателна комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ – представлявана от Владимир Димитров Николов, срещу решение № 299-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК – Монтана.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Енко Георгиев Найденов- представляващ местна коалиция „БСП – АБВ, ППК “Екогласност“, срещу решение № 250-МИ/НР от 22 октомври 2015 г. на ОИК Асеновград като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения