Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 23 септември 2013 г.

ОТНОСНО: искане от ОИК – Трън, за отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпили са искания вх. № 871 от 19.09.2013 г. от ОИК - Трън, и от вр.и.д. кмет на община Трън за разрешаване използването на печатите на СИК, останали от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Трън, да отвори помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и да извади неизползваните от СИК печати при условията на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Неизползваните печати могат да бъдат използвани при произвеждането на частичните избори за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения