Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 23.09.2013

ОТНОСНО: искане от ОИК – Трън, за отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпили са искания вх. № 871 от 19.09.2013 г. от ОИК - Трън, и от вр.и.д. кмет на община Трън за разрешаване използването на печатите на СИК, останали от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Трън, да отвори помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и да извади неизползваните от СИК печати при условията на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Неизползваните печати могат да бъдат използвани при произвеждането на частичните избори за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

* Публикувано на 23.09.2013 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • № 5175-НС / 20.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

  • № 5174 / 19.03.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения