Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 23.09.2013

ОТНОСНО: искане от ОИК – Трън, за отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпили са искания вх. № 871 от 19.09.2013 г. от ОИК - Трън, и от вр.и.д. кмет на община Трън за разрешаване използването на печатите на СИК, останали от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА на ОИК - Трън, да отвори помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и да извади неизползваните от СИК печати при условията на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Неизползваните печати могат да бъдат използвани при произвеждането на частичните избори за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

* Публикувано на 23.09.2013 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения