Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2816-МИ
София, 16 септември 2013 г.

ОТНОСНО: реда за пломбиране и запечатване на избирателните урни при произвеждане на частични избори в общини с преброителна комисия

На основание § 114, ал. 3, т. 1 и 2 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 и чл. 13, ал. 1 и чл. 280, т. 10  от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. Избирателните урни, използвани за гласуване при произвеждане на частични избори за кметове на общини в общините с преброителна комисия се пломбират от СИК в изборния ден.

2. Пломбирането се извършва като СИК се убеди, че избирателната урна е празна. Използват се само пломбите, получени от общинската администрация и ОИК в деня преди изборите, и описани в протокола - приложение № 2-ПК от книжата за преброителна комисия.

3. Избирателната урна се пломбира с пломба/и за еднократна употреба по начин, непозволяващ отварянето на капака на урната. Видът на пломбите се определя  предварително с решение на ОИК, след съгласуване с общинската администрация.

4. След поставянето на пломбите присъстващите членове на СИК запечатват избирателната урна с хартиени ленти, върху които полагат подписите си и печата на СИК.

5. При липса на друга техническа възможност за поставяне на пломбите се допуска направата на отвори с диаметър не по-голям от 5 мм в горната част на урната и капака. Това обстоятелство се описва в протокола за предаване и приемане на урните. Общинската администрация осигурява избирателните урни, готови за поставяне на пломби, както и съответния брой пломби за еднократна употреба.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения