Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 281-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-45 от 08.08.2011 г. от кмета на община Пловдив, област Пловдив, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, както и за председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник председател и секретар на ОИК в община Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в състав от 33 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиан Руменов Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Наум Китанов Китанов

 

СЕКРЕТАР:

Елена Крумова Сиракова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Деница Николова Чингарова

 

 

Тодор Димитров Тодоров

 

 

Женя Петкова Петкова

 

 

Марта Севдалинова Божикова-

Щерева

 

 

Илиян Илиев Радов

 

 

Иван Георгиев Йовчев

 

 

Петър Георгиев Касабов

 

 

Спас Атанасов Шуманов

 

 

Петя Ленива Бакалова

 

 

Цветанка Иванова Сотирова

 

 

Людмил Стоянов Русанов

 

 

Мария Христова Дюлгерска

 

 

Соня Иванова Пионова-Ристич

 

 

Николай Тодоров Михалков

 

 

Николай Георгиев Чунчуков

 

 

Георги Костадинов Илчев

 

 

Красимир Николаев Карамфилов

 

 

Милена Александрова Фанева

 

 

Иван Вълчев Чакъров

 

 

Данчо Тодоров Коруев

 

 

Валентин Чудомиров Найденов

 

 

Тодор Петров Димов

 

 

Сюрия Юсуф Дене

 

 

Бахтияр Бахаров Мехмедов

 

 

Октай Шабан Чалъшкан

 

 

Светлана Иванова Исаева

 

 

Георги Найденов Димитров

 

 

Николай Вивианов Василев

 

 

Иван Борисов Шопов

 

 

Жана Пенчева Георгиева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:50 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения