Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2807-МИ/НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, регистрирани с Решение № 2642-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. и Решение № 2684-МИ/НР от 20 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-00-329 от 21.10.2015 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни уведомяват, че 11 лица от Решение № 2642-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. са с невалидни ЕГН и 11 лица от Решение № 2684-МИ/НР са с невалидни ЕГН между извършване на предварителната проверка и вземане на решение за регистрация от ЦИК.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Китан Йосифов Мизурски

2.

Емил Юлиянов Ибчев

3.

Антим Ясенов Крачов

4.

Десислава Христова Кирева

5.

Христина Иванова Тумбева

6.

Симона Здравкова Ламбова

7.

Цанко Янков Маджирски

8.

Борислав Георгиев Николов

9.

Даниела Йорданова Сергиева

10.

Иван Минков Иванов

11.

Цветка Кирова Русчева

12.

Йорданка Георгиева Слатинска

13.

Павлина Тошкова Чингова

14.

Стоян Георгиев Неделчев

15.

Ибрахим Салихов Кисьов

16.

Димитър Неделчев Христов

17.

Фидана Александрова Чуканова

18.

Николай Костадинов Пиргов

19.

Женя Вълкова Димова

20.

Любослав Росенов Стоименов

21.

Нено Димитров Миндилов

22.

Милен Радев Шаламанов

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулират издадените удостоверения на заличените наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

Да бъде уведомено сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ да върне анулираните удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения