Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2801
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на главен секретар в администрацията на Централната избирателна комисия

Въз основа на проведения конкурс за главен секретар в администрацията на ЦИК и представените документи на конкурсната комисия, назначена със Заповед № К-06 от 25 юли 2013 г. на ЦИК, и на основание чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 20, ал. 2, изр. първо от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА класирания на първо място кандидат Лилия Георгиева Богданова на длъжността „главен секретар" в администрацията на ЦИК.

2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за назначаване на Лилия Георгиева Богданова на длъжността „главен секретар".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения