Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Марица, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Марица, област Пловдив, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-220 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Представителите на партиите и коалициите от партии, участвали в консултациите, са постигнали споразумение за състава на комисията, но в нарушение на Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на ЦИК са направили предложение да бъдат назначени двама заместник-председатели.

С оглед на изложеното постигнатото споразумение не съответства на изискванията на Решение № 30 на ЦИК от 18 юли 2011 г., поради което и на основание чл. 30, ал. 1, 2 и 9 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Марица, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Стефанов Костов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надка Илиева Гюзелева

 

СЕКРЕТАР:

Лидия Василева Данчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Екатерина Георгиева Воденичарова-Паунова

 

 

Любомира Димитрова Ангелова

 

 

Манол Христов Николов

 

 

Мария Петкова Аргилашка

 

 

Минка Донкова Икономику

 

 

Надка Атанасова Гулева

 

 

Димитър Борисов Маринчешки

 

 

Стойчо Бориславов Христозов

 

 

Крум Иванов Цанков

 

 

Мария Янкова Жилова

 

 

Албена Кънчова Цокова

 

 

Атанас Георгиев Атанасов

 

 

Иван Пенчев Тосев

 

 

Мария Георгиева Милева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:49 часа

Календар

Решения

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 503-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Сливен, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения