Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 280-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Марица, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Марица, област Пловдив, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-220 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Представителите на партиите и коалициите от партии, участвали в консултациите, са постигнали споразумение за състава на комисията, но в нарушение на Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на ЦИК са направили предложение да бъдат назначени двама заместник-председатели.

С оглед на изложеното постигнатото споразумение не съответства на изискванията на Решение № 30 на ЦИК от 18 юли 2011 г., поради което и на основание чл. 30, ал. 1, 2 и 9 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Марица, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Стефанов Костов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Надка Илиева Гюзелева

 

СЕКРЕТАР:

Лидия Василева Данчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Екатерина Георгиева Воденичарова-Паунова

 

 

Любомира Димитрова Ангелова

 

 

Манол Христов Николов

 

 

Мария Петкова Аргилашка

 

 

Минка Донкова Икономику

 

 

Надка Атанасова Гулева

 

 

Димитър Борисов Маринчешки

 

 

Стойчо Бориславов Христозов

 

 

Крум Иванов Цанков

 

 

Мария Янкова Жилова

 

 

Албена Кънчова Цокова

 

 

Атанас Георгиев Атанасов

 

 

Иван Пенчев Тосев

 

 

Мария Георгиева Милева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения