Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2799-ПВР/МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 752/23.08.2013 г. от Стежан Илиев Николов - председател на общинската организация на ПП „БСП" - Белене. Приложена е молба за освобожаване от състава на ОИК - Белене от Петя Емилова Добранчева. Предлага се на нейно място да бъде назначена за член на ОИК - Белене, Ина Иванова Петрова. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложения за членна ОИК: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Петя Емилова Добранчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Ина Иванова Петрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения