Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2796-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 84-МИ от 23.10.2023 г. и решение № 85-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Мизия

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-10-222 и вх. № МИ-10-222/1 от 25.10.2023 г. от ПП „ГЕРБ“ чрез упълномощен представител С. П. К., срещу решение № 84-МИ от 23.10.2023 г. и решение № 85-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Мизия. ОИК – Мизия е изпратила окомплектовани административните преписки по обжалваните решения.

С решение № 84-МИ от 23.10.2023 г. ОИК – Мизия е образувала секционна комисия в Дом за стари хора „Баба Марта“ с. Липница, определила е единната номерация на секционната избирателна комисия в ДСХ „Баба Марта“ в община Мизия и е назначила секционна избирателна комисия в ДСХ „Баба Марта“ в община Мизия. С решение № 85-МИ от 24.10.2023 г. ОИК – Мизия е постановила, че поправя решение № 84-МИ от 23.10.2023 г. на ОИК – Мизия и отхвърля образуването на секция в Дом за стари хора „Баба Марта“ с. Липница.

Жалбоподателят е сезирал Централната избирателна комисия с искане да бъдат отменени обжалваните решения и указано на ОИК – Мизия да вземе решение за образуване на избирателна секция в ДСХ „Баба Марта“ с. Липница, да определи единната номерация на образуваната секция и да назначи състава на секционната избирателна комисия на избирателната секция в ДСХ „Баба Марта“ с. Липница.

След като се запозна с административните преписки по обжалваните решения в цялост Централната избирателна комисия, констатира, че при постановяване на обжалваните решения ОИК – Мизия не е съобразила разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 2666-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в места за лишаване от свобода и за задържане, и изготвяне на избирателни списъци. Образуването на избирателната секция в дома за стари хора е от компетентността на ръководителя на дома, който незабавно уведомява кмета на общината, като последния следва да издаде нарочна заповед за образуване на секцията и формиране на нейния номер. В компетентността на ОИК е да определи номера на секцията и да назначи състава на секционната избирателна комисия. В настоящия случай видно от представената от ОИК – Мизия преписка, със Заповед № РД-11-513/23.10.2023 г. на зам.-кмета на община Мизия (определен със заповед за заместване № РД-11-448/26.09.2023 г. на кмета на община Мизия) е образувана избирателна секция на територията на с. Липница, община Мизия в Дом за стари хора „Баба Марта“ и е утвърден номера и адреса на образуваната избирателна секция. След издаването на този административен акт – заповед за образуване на избирателна секция в дома за стари хора и утвърждаване на номера й, ОИК следва да постанови решение при условията на обвързана  компетентност, с което да определи номера на образуваната избирателна секция и да назначи състава на секционната избирателна комисия съгласно предложението на заместник-кмета на община Мизия за състав на комисията, основано на проведените при кмета на общината консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции, на които е постигнато съгласие за състава на СИК в Дом за стари хора „Баба Марта“ с. Липница.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 84-МИ от 23.10.2023 г. и решение № 85-МИ от 24.10.2023 г. на ОИК – Мизия.

УКАЗВА на ОИК – Мизия да приеме решение, с което да определи номера на образуваната избирателна секция в Дом за стари хора „Баба Марта“ с. Липница, община Мизия и да назначи състава на секционната избирателна комисия като съобрази указанията в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения