Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2795-МИ
София, 3 септември 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Михаил Михайлов - областен управител на област с административен център гр. Перник с вх. 778 от 29.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г., са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и партията и коалицията от партии с членове в Европейския парламент, са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия с общ брой от 17 членове, вкл. председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Трън, област Перник, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стоянова Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Руменова Кирилова
СЕКРЕТАР: Гинка Симова Мирчева
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Стоилова Цветанова
Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
Виолета Крумова Микева
Мария Георгиева Симеонова
Бойка Стоянова Иванова
Снежана Кирилова Виденова
Роза Венева Стоилова
Диана Георгиева Крумова
Христина Петрова Илиева
Детелина Венциславова Янкова
Боряна Василева Велинова
Снежана Тодорова Георгиева
Теодора Тодорова Исаева
Николай Христов Иванов

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения