Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2788-ПВР/МИ
София, 26 август 2013 г.

ОТНОСНО: решение за отхвърляне на предложения за промени в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 742/19.08.2013 г. от Розен Илиев Марчев - упълномощен председател на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград. Предлага се на мястото на Катерина Кирилова Адамова - член на ОИК, да бъде назначена Величка Стоянова Цветкова, на мястото на Магдалена Божидарова Караянева - член на комисията, да бъде назначена Ана Иванова Пандева и на мястото на Мария Богданова Цикова - член на комисията, да бъде назначен Рефат Рефатов Авдиков. Към предложението са приложени: молби от Катерина Кирилова Адамова, Магдалена Божидарова Караянева и Мария Богданова Цикова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Величка Стоянова Цветкова, Ана Иванова Пандева и Рефат Рефатов Авдиков и пълномощно в полза на Розен Илиев Марчев.

Постъпило е и предложение с вх. № 746/22.08.2013 г. от Марияна Асенова Стругова - представител на „Коалиция за България" в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград. Предлага се на мястото на Стефан Георгиев Котоков - член на ОИК, да бъде назначена Невянка Друмева Милева. Към предложението са приложени: заявление от Стефан Георгиев Котоков за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено полувисше образование на Невянка Друмева Милева.

Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице решение за отхвърляне предложението на Розен Илиев Марчев - упълномощен председател на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, и предложението на Марияна Асенова Стругова - представител на „Коалиция за България" в община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения