Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2755
София, 18 юли 2013 г.

ОТНОСНО: създаване на комисия от администрацията на ЦИК със задача „Инвентаризиране и прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК“

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 26а, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. Създава комисия от администрацията на ЦИК със задача „Инвентаризиране и прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК".
 2. Комисията е в състав:
 • Виолета Георгиева - главен счетоводител
 • Ивайло Цонковски - главен експерт
 • Стоян Русинов - главен специалист
 1. За периода от 01.09.2013 г. до 30.09.2013 г. съвместно с комисия, назначена от главния секретар на Министерския съвет да извърши прехвърлянето на имуществото и договорите, по които Министерският съвет е страна и се отнасят до дейността на ЦИК.
 2. Прехвърленото имущество да се заведе в регистри и инвентаризационни картони от главния специалист.
 3. При наличие на несъответствия между предоставеното и наличното имущество да се извърши анализ на всеки един случай конкретно.
 4. Изпълняващият длъжността главен секретар на администрацията на ЦИК да издаде заповед, с която да приведе в изпълнение настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения