Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2755
София, 18 юли 2013 г.

ОТНОСНО: създаване на комисия от администрацията на ЦИК със задача „Инвентаризиране и прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК“

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 26а, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. Създава комисия от администрацията на ЦИК със задача „Инвентаризиране и прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК".
 2. Комисията е в състав:
 • Виолета Георгиева - главен счетоводител
 • Ивайло Цонковски - главен експерт
 • Стоян Русинов - главен специалист
 1. За периода от 01.09.2013 г. до 30.09.2013 г. съвместно с комисия, назначена от главния секретар на Министерския съвет да извърши прехвърлянето на имуществото и договорите, по които Министерският съвет е страна и се отнасят до дейността на ЦИК.
 2. Прехвърленото имущество да се заведе в регистри и инвентаризационни картони от главния специалист.
 3. При наличие на несъответствия между предоставеното и наличното имущество да се извърши анализ на всеки един случай конкретно.
 4. Изпълняващият длъжността главен секретар на администрацията на ЦИК да издаде заповед, с която да приведе в изпълнение настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2539-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

 • № 2538-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

 • № 2537-МИ / 28.09.2023

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

 • всички решения