Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2748-НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015г.,Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015г. и Решение № 2720 - НР от 21 октомври 2015 г. и поправка на технически грешки.

На основание чл. 7, ал. 1, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс и постъпило писмо от МВнР с вх. № НР-04-01-63 от 22.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Катя Костова Цонева, ЕГН …, като член на СИК № 291000129, Испания, Сарон.

НАЗНАЧАВА Милена Софрониева Каменова, ЕГН …, като член на СИК № 291000129, Испания, Сарон.

ОСВОБОЖДАВА Стоян Тодоров Дечев, ЕГН …, като член на СИК № 293200225, САЩ, Шамбърг, Илинойс.

НАЗНАЧАВА Борислав Владимиров Калачоров, ЕГН …, като член на СИК № 293200225, САЩ, Шамбърг, Илинойс.

ОСВОБОЖДАВА Ася Стефанова Лалкова, ЕГН …, като член на СИК № 293700256, Турция, Истанбул, Генерално Консулство 1.

НАЗНАЧАВА Мариета Йорданова Савова, ЕГН …, като член на СИК № 293700256, Турция, Истанбул, Генерално Консулство 1.

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2599-НР от 14.10.2015 г., Решение № 2639-НР от 17.10.2015 г., Решение № 2695-НР от 20.10.2015 г. № 2720-НР от 21 октомври 2015 г., както следва:

 

 1. В т.198. Секционна избирателна комисия № 293200199, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс – 2:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ ЦВЕТЕЛИНА САВОВА ДИМИТРОВА“, ЕГН …“, вместо Антоанета Савова Димитрова, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2599-НР/

2639-НР/

2695-НР/

2720-НР/

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения