Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2695-НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г. и Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015 г. и поправка на технически грешки

На основание чл. 7, ал. 1, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс и постъпили писма от МВнР с вх. № НР 04-01-56 от 19.10.2015 г. и вх. № НР 04-01-60 от 20.10.2015 г., писмо от Коалиция „БСП лява България“ с вх. № НР 10-16 от 19.10.2015 г., за промяна в съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА Божана Петрова Димитрова, ЕГН .., като член на СИК № 293200194, САЩ, Атланта, Джорджия.

ОСВОБОЖДАВА Елисавета Здравкова Симеонова, ЕГН …, като член на СИК № 293200200, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс – 3.

НАЗНАЧАВА Людмила Желязкова Тасева, ЕГН … като член на СИК № 293200200, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс – 3.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Иванова Василева, ЕГН …., като член на СИК № 294000279, ФР Германия, Дармщат.

ОСВОБОЖДАВА Юсуф Ахмедов Алиев, ЕГН …, като секретар на СИК № 290200006, Австрия, Виена 2.

НАЗНАЧАВА Айтен Ахмедова Ахмедова, ЕГН …, като секретар на СИК № 290200006, Австрия, Виена 2.

ОСВОБОЖДАВА Айзел Зекериева Ахмедова, ЕГН …, като член на СИК № 290200007, Австрия, Виена 3.

НАЗНАЧАВА Зюлбие Мехмедова Хюсеинова , ЕГН …, като член на СИК № 290200007, Австрия, Виена 3.

ОСВОБОЖДАВА Свилен Славов Пенев, ЕГН …, като член на СИК № 290500028, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

НАЗНАЧАВА Евгени Павлов Ботев, ЕГН …, като член на СИК № 290500028, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2.

ОСВОБОЖДАВА Калоян Димитров Панайотов, ЕГН …, като член на СИК № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4.

НАЗНАЧАВА Айлин Айдън Емин, ЕГН …, като член на СИК № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4.

ОСВОБОЖДАВА Теодора Павлова Павлова, ЕГН …, като член на СИК № 290500038, Великобритания, Глазгоу.

НАЗНАЧАВА Юлия Миленова Маркова, ЕГН …, като член на СИК № 290500038, Великобритания, Глазгоу.

ОСВОБОЖДАВА Любомир Руменов Русев, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500051, Великобритания, Екситър.

НАЗНАЧАВА Емил Иванов Соколов, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500051, Великобритания, Екситър.

ОСВОБОЖДАВА Борислав Богомилов Бояджиев, ЕГН … като член на СИК № 290500052, Великобритания, Кеймбридж.

НАЗНАЧАВА Бела Олегова Димова, ЕГН …, като член на СИК № 290500052, Великобритания, Кеймбридж.

ОСВОБОЖДАВА Александър Иванов Санадинов, ЕГН …, като член на СИК № 290500056, Великобритания, Нотингам.

НАЗНАЧАВА Елиза Бранимирова Ботева, ЕГН …, като член на СИК № 290500056, Великобритания, Нотингам.

ОСВОБОЖДАВА Лора Стоянова Петкова, ЕГН …, като председател на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ОСВОБОЖДАВА Симеон Бисеров Иванов, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ПРЕНАЗНАЧАВА Симеон Бисеров Иванов, ЕГН …, като председател на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ОСВОБОЖДАВА Иван Тодоров Ланджев, ЕГН …, като член на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ПРЕНАЗНАЧАВА Иван Тодоров Ланджев, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

НАЗНАЧАВА Лазар Георгиев Стайков, ЕГН …, като член на СИК № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн.

ОСВОБОЖДАВА Ива Асенова Aсенова, ЕГН …, като председател на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

ОСВОБОЖДАВА Деян Пламенов Найденов, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

ПРЕНАЗНАЧАВА Деян Пламенов Найденов, ЕГН …, като председател на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

ОСВОБОЖДАВА Теодор Иванов Желязков, ЕГН..., като член на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

ПРЕНАЗНАЧАВА Теодор Иванов Желязков, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

НАЗНАЧАВА Климент Иванов Паскалев, ЕГН …, като член на СИК № 290500060, Великобритания, Портсмут.

ОСВОБОЖДАВА Иван Стефанов Цонев, ЕГН …, като член на СИК № 290600068, Гърция, Атина 3.

НАЗНАЧАВА Петя Митракиева Симова-Симеонова, ЕГН …, като член на СИК № 290600068, Гърция, Атина 3.

ОСВОБОЖДАВА Мария Петрова Вангелова, ЕГН …, като член на СИК № 290600081, Гърция, Ставрос.

НАЗНАЧАВА Джулияна Николаева Иванова, ЕГН …, като член на СИК № 290600081, Гърция, Ставрос.

ОСВОБОЖДАВА Светлана Бориславова Минчева, ЕГН …, като председател на СИК № 290700084, Дания, Копенхаген.

ОСВОБОЖДАВА Владислав Красимиров Енев, ЕГН …, като член на СИК № 290700084, Дания, Копенхаген.

ПРЕНАЗНАЧАВА Владислав Красимиров Енев, ЕГН …, като председател на СИК № 290700084, Дания, Копенхаген.

НАЗНАЧАВА Даниел Василев Недялков, ЕГН …, като член на СИК № 290700084, Дания, Копенхаген.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Василева Желязкова, ЕГН …, като член на СИК № 290700087, Дания, Норебро.

НАЗНАЧАВА Венера Христова Арищиева, ЕГН …, като член на СИК № 290700087, Дания, Норебро.

ОСВОБОЖДАВА Величка Иванова Мерджанова, ЕГН … като член на СИК № 291000096, Испания, Колядо Вилялба.

НАЗНАЧАВА Ана Ценова Петрова, ЕГН ....., като член на СИК № 291000096, Испания, Колядо Вилялба.

ОСВОБОЖДАВА Теодора Светославова Христова, ЕГН …, като член на СИК № 292300171, Нидерландия, Ротердам.

НАЗНАЧАВА Рени Христова Господинова, ЕГН …, като член на СИК № 292300171, Нидерландия, Ротердам.

ОСВОБОЖДАВА Валя Стефанова Михайлова, ЕГН …, като секретар на СИК № 292300173, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Анна Асенова Соколова, ЕГН …, като секретар на СИК № 292300173, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Айхан Али, ЕГН ......, като член на СИК № 292300173, Нидерландия, Утрехт.

НАЗНАЧАВА Тодор Димитров Добрев, ЕГН …, като член на СИК № 292300173, Нидерландия, Утрехт.

ОСВОБОЖДАВА Николай Красимиров Кавалджиев, ЕГН …, като член на СИК № 292300174, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Ева Айдън Ахмедова, ЕГН …, като член на СИК № 292300174, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Златко Василев Златев, ЕГН …, като член на СИК № 292300174, Нидерландия, Амстердам.

НАЗНАЧАВА Християн Кирилов Цолов, ЕГН …, като член на СИК № 292300174, Нидерландия, Амстердам.

ОСВОБОЖДАВА Божидар Величков Усунов, ЕГН …, като председател на СИК № 292300178, Нидерландия, Маастрихт.

НАЗНАЧАВА Десислава Жорова Богданова, ЕГН …, като председател на СИК № 292300178, Нидерландия, Маастрихт.

НАЗНАЧАВА Никол Момчилова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 292300178, Нидерландия, Маастрихт.

ОСВОБОЖДАВА Генчо Петров Лазаров, ЕГН …, като член на СИК № 293200213, САЩ, Конкорд, Калифорния.

НАЗНАЧАВА Юли Лозанов, ЕГН …, като член на СИК № 293200213, САЩ, Конкорд, Калифорния.

ОСВОБОЖДАВА Пламен Христов Кънчев, ЕГН …, като член на СИК № 293500237, Словения, Любляна .

ОСВОБОЖДАВА Ирена Росенова Богоев, ЕГН …, като секретар на СИК № 293500237, Словения, Любляна.

ПРЕНАЗНАЧАВА Пламен Христов Кънчев, ЕГН …, като секретар на СИК № 293500237, Словения, Любляна .

ПРЕНАЗНАЧАВА Ирена Росенова Богоев, ЕГН ..., като член на СИК № 293500237, Словения, Любляна

ОСВОБОЖДАВА Христиана Петрова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 294000282, ФР Германия, Дюселдорф.

НАЗНАЧАВА Христена Евгениева Пашаланова, ЕГН …, като член на СИК № 294000282, ФР Германия, Дюселдорф.

ОСВОБОЖДАВА Антоанета Антонова Тончева, ЕГН …, като председател на СИК № 294000288, ФР Германия, Регенсбург.

ОСВОБОЖДАВА Живка Марчева Желязова, ЕГН …, като секретар на СИК № 294000288, ФР Германия, Регенсбург.

ПРЕНАЗНАЧАВА Живка Марчева Желязова, ЕГН …, като председател на СИК № 294000288, ФР Германия, Регенсбург.

НАЗНАЧАВА Мария Асенова Чакърова, ЕГН …, като секретар на СИК № 294000288, ФР Германия, Регенсбург.

ОСВОБОЖДАВА Илияна Бориславова Вътева, ЕГН …, като член на СИК № 294000289, ФР Германия, Фрайбург.

НАЗНАЧАВА Калина Красимирова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 294000289, ФР Германия, Фрайбург.

ОСВОБОЖДАВА Евгений Димитров Минчев, ЕГН …, като член на СИК № 294500312, Швеция, Малмьо.

ОСВОБОЖДАВА Алексей Иванов Сугарев, ЕГН …, като член на СИК № 294500312, Швеция, Малмьо.

НАЗНАЧАВА Костадин Георгиев Павлов, ЕГН …, като член на СИК № 294500312, Швеция, Малмьо.

НАЗНАЧАВА Златан Асенов Златанов, ЕГН …, като член на СИК № 294500312, Швеция, Малмьо.

ОСВОБОЖДАВА Володя Калчев Райков, ЕГН …, като член на СИК № 294500313, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Роксана Красимирова Минчева, ЕГН …, като член на СИК № 294500313, Швеция, Гьотеборг.

НАЗНАЧАВА Бисер Стефанов Цонев, ЕГН .., като член на СИК № 291200142, Казахстан, Астана.

НАЗНАЧАВА Галина Генова Бъчварова, ЕГН …, като член на СИК № 291200142, Казахстан, Астана.

НАЗНАЧАВА Никол Момчилова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 292300178, Нидерландия, Маастрихт.

НАЗНАЧАВА Бекир Юсуф Мехмед, ЕГН …, като член на СИК № 294500311, Швеция, Стокхолм.

НАЗНАЧАВА Веселин Тодоров Иванов, ЕГН …, като член на СИК № 294500311, Швеция, Стокхолм.

 

ДОПУСКА поправки на технически грешки в Решение № 2599-НР от 14.10.2015 г. и Решение № 2639-НР от 17.10.2015 г. както следва:

 1. В т. 111. „Секционна избирателна комисия № 291000112, Испания, Ел Елхидо“, да се чете: „Секционна избирателна комисия № 291000112, Испания, Ел Ехидо ”.
 2. В т. 125. „Секционна избирателна комисия № 291000126, Испания, Вейекас“, да се чете: „Секционна избирателна комисия № 291000126, Испания, Вайекас ”.
 3. В т. 127. „ Секционна избирателна комисия № 291000128, Испания, Санта Круз де Тенерифе , да се чете: „Секционна избирателна комисия № 291000128, Испания, Санта Крус де Тенерифе ”.
 4. В т. 131. „ Секционна избирателна комисия № 291000132, Испания, Терегроса“ , да се чете: „Секционна избирателна комисия № 291000132, Испания, Торегроса ”.
 5. В т.26. Секционна избирателна комисия № 290500026, Великобритания, Лондон 5:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ ТЕОФАНА ТИХОМИРОВА КРАЙНИНА-ЙОРДАНОВА, ЕГН …“, вместо Теофана Тихомирова Крайнина, ЕГН ...

 1. В т. 28. Секционна избирателна комисия № 290500028, Великобритания, Лондон, Тотнъм 2:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ ТРИФОН НИКОЛАЕВ НЕНОВ, ЕГН …“, вместо Трифон Иванов Ненов, ЕГН ....

 1. В т.202. Секционна избирателна комисия № 293200203, САЩ, Ню Йорк, Ню Йорк :

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА-ИГАН, ЕГН …“, вместо Елена Ангелова Съойчева-Иган, ЕГН ….

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2599-НР/

2639-НР/

2720-НР/

2748-НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения