Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2599-НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 7, ал. 1, изр. 1, ал. 3, изр. 2, и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 102 от Изборния кодекс и съгласно Решение № 2464-НР от 03.10.2015 г., Решение № 2496-НР от 05.10.2015 г., Решение № 2514-НР от 07.10.2015 г., Решение № 2559-НР от 12.10.2015 г. и Решение № 2593-НР от 14.10.2015 г. на ЦИК, писма на Министерството на външните работи с вх. № НР-04-01-49 от 12.10.2015 г. и вх. № НР-04-01-52 от 14.10.2015 г. на ЦИК и протокол от проведени консултации в Централна избирателна комисия от 08.10.2015 г. и при постигнато съгласие за съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Р Е Ш И :

 

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

1. Секционна избирателна комисия № 290100001, Австралия, Мелбърн, Норткот - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Явор Бориславов Константинов
СЕКРЕТАР: Пенчо Захариев Захариев
ЧЛЕНОВЕ: Крист Стефанов Керкенеков
  Стела Пламенова Димитрова
  Йордан Руменов Русев

 

2. Секционна избирателна комисия № 290100002, Австралия, Сидни - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Георгиев Кръстев
СЕКРЕТАР: Красимир Ненков Червенков
ЧЛЕНОВЕ: Камен Петров Куцаров
  Пенка Христова Есирова-Иванова
  Мария Любомирова Алексиева-Колева

 

3. Секционна избирателна комисия № 290100003, Австралия, Бризбън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Ненов Михов
СЕКРЕТАР: Георги Василев Коларски
ЧЛЕНОВЕ: Диана Костадинова Георгиева
  Даниела Иванова Николова
  Елизабет Маринова Иванова

 

4. Секционна избирателна комисия № 290100004, Австралия, Пърт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Методиева Лозева
СЕКРЕТАР: Иван Кръстев Рачев
ЧЛЕНОВЕ: Десислав Димитров Димитров
  Явор Лазаров Томов
  Мария Иванова Харисън

 

5. Секционна избирателна комисия № 290200005, Австрия, Виена 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Георгиева Бакалчева
СЕКРЕТАР: Айлин Мехмедова Алиева
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Петровна Костова
  Борис Иванов Георгиев
  Тихомир Кирилов Бонев

 

6. Секционна избирателна комисия № 290200006, Австрия , Виена 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Стоянова Докова
СЕКРЕТАР: Юсуф Ахмедов Алиев
ЧЛЕНОВЕ: Белинда Красимирова Костова
  Румяна Симеонова Петрова
  Димитър Филипов Серафимов

 

7. Секционна избирателна комисия № 290200007, Австрия , Виена 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Симеонов Борисов
СЕКРЕТАР: Станка Петрова Панкова
ЧЛЕНОВЕ: Айзел Зекериева Ахмедова
  Николай Несторов Грозев
  Илия Петров Рушанов

 

8. Секционна избирателна комисия № 290200008, Австрия , Виена 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Евгениева Кайл
СЕКРЕТАР: Вера Иванова Ганева
ЧЛЕНОВЕ: Адриана Анастасова Миланова
  Веселин Георгиев Петрушков
  Борислава Симеонова Щерева

 

9. Секционна избирателна комисия № 290200009, Австрия, Винер Нойщад - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаела Димитрова Петкова
СЕКРЕТАР: Хасан Ирфан Рашид
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Върбанов Ценов
  Преслава Мирославова Славчева
  Велислав Станимиров Гетов

 

10. Секционна избирателна комисия № 290200010, Австрия, Брегенц - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Йорданова Илиева
СЕКРЕТАР: Ивелин Денчев Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Нина Ангелова Симова
  Маргарита Тодорова Петкова
   

 

11. Секционна избирателна комисия № 290200011, Австрия, Грац - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламена Тодорова Тодорова
СЕКРЕТАР: Даниел Иванов Стратиев
ЧЛЕНОВЕ: Елена Вълкова Петрова-Попова
   
   

 

12. Секционна избирателна комисия № 290200012, Австрия, Линц - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Владов Андреев
СЕКРЕТАР: Ани Милчева Параскевова
ЧЛЕНОВЕ: Мая Петрова Гошева
  Гергана Данчева Тодорова
   

 

13. Секционна избирателна комисия № 290200013, Австрия, Инсбурк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Димитрова Вълкова
СЕКРЕТАР: Али Хакъ Али
ЧЛЕНОВЕ: Тинка Драгова Троева
  Валентин Агоп Торосян
   

 

14. Секционна избирателна комисия № 290300014, Албания, Тирана - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Маринов Йовчевски
СЕКРЕТАР: Мая Стойнева Енева
ЧЛЕНОВЕ: Зоя Иванова Костадинова - Райчева
  Христо Стоянов Петков
   

 

15. Секционна избирателна комисия № 290400015, Белгия, Антверпен - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Томислав Симеонов Костянев
СЕКРЕТАР: Галя Детелинова Йорданова
ЧЛЕНОВЕ: Ивелина Иванова Балабанова
  Димитър Николов Япраков
  Руска Николова Дончевска

 

16. Секционна избирателна комисия № 290400016, Белгия, Брюксел 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деян Никовн Ников
СЕКРЕТАР: Йоана Димитрова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Василев Вълчанов
  Христиана Благоева Грозданова
  Августина Иванова Василиева

 

17. Секционна избирателна комисия № 290400017, Белгия, Брюксел 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Асенова Пашанска
СЕКРЕТАР: Мелек Фатин Фикри
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Иванова Топорчева
  Мариела Недкова Пенчева
  Иван Николов Райчев

 

18. Секционна избирателна комисия № 290400018, Белгия, Брюксел 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Петкова Славчева
СЕКРЕТАР: Васил Лазаров Василев
ЧЛЕНОВЕ: Албена Димитрова Атанасова
  Дориан Огнянов Тодоров
  Цветана Божидарова Лихарска

 

19. Секционна избирателна комисия № 290400019, Белгия, Брюксел 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Светославова Дончева
СЕКРЕТАР: Детелина Цекова Ишева
ЧЛЕНОВЕ: Елена Любомирова Найденова
  Варужан Вартан Апелян
  Радка Николова Балабанова-Рулева

 

20. Секционна избирателна комисия № 290400020, Белгия, Гент - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Линко Алдинов Банцов
СЕКРЕТАР: Maрина Анатолиева Найденова
ЧЛЕНОВЕ: Йово Панчев Панчев
  Росица Димитрова Папаризова
  Диана Георгиева Андреевa

 

21. Секционна избирателна комисия № 290400021, Белгия, Льовен -5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Иванов Бакалов
СЕКРЕТАР: Надежда Владимирова Миладинова
ЧЛЕНОВЕ: Борислава Йорданова Йорданова
  Цветко Огнянов Иванов
  Стефан Павлов Антонов

 

22. Секционна избирателна комисия № 290500022, Великобритания, Лондон 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владислава Александрова Божилова
СЕКРЕТАР: Алекс Иванов Донев
ЧЛЕНОВЕ: Василена Валентинова Михайлова
  Илияна Красимирова Минчева
  Десислава Христова Христова

 

23. Секционна избирателна комисия № 290500023, Великобритания, Лондон 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янчо Георгиев Янчев
СЕКРЕТАР: Гергана Димитрова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Кирилов Гоцев
  Светослав Атанасов Моллов
  Надя Михайлова Кръстева

 

24. Секционна избирателна комисия № 290500024, Великобритания, Лондон 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Ивайлова Атанасова
СЕКРЕТАР: Наташа Иванова Блажева
ЧЛЕНОВЕ: Иван Димитров Божилов
  Катрин Николаева Иванова
  Кирил Николаев Минчев

 

25. Секционна избирателна комисия № 290500025, Великобритания, Лондон 4 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радосвета Асенова Карпузова
СЕКРЕТАР: Цветалина Миланова Янкова
ЧЛЕНОВЕ: Анъл-Вели Алиев Якубов
  Васил Тодоров Марков
  Анка Вълева Стоева

 

26. Секционна избирателна комисия № 290500026, Великобритания, Лондон 5 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Асенова Карпузова
СЕКРЕТАР: Никола Томов Чупаров
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Георгиева Маркова
  Теофана Тихомирова Крайнина
  Никола Станиславов Лутов

 

27. Секционна избирателна комисия № 290500027, Великобритания, Лондон, Тотнъм 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойка Василева Захарлиева
СЕКРЕТАР: Марияна Алексиева Панчева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Димитров Везенков
  Диана Минчева Токаджиева
  Христо Вълков Копчев

 

28. Секционна избирателна комисия № 290500028, Великобритания, Лондон , Тотнъм 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Донка Кръстева Асенова
СЕКРЕТАР: Трифон Иванов Ненов
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Ботев Несторов
  Чаяна Георгиева Божкова
  Свилен Славов Пенев

 

29. Секционна избирателна комисия № 290500029, Великобритания, Лондон, Тотнъм 3- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Илиев Илиев
СЕКРЕТАР: Райно Вълчев Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Янева Томанова
  Невена Костадинова Миленчева-Бабева
  Калоян Димитров Панайотов

 

30. Секционна избирателна комисия № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Адриан Алипиев Шербанов
СЕКРЕТАР: Ялчин Седат Яшар
ЧЛЕНОВЕ: Милена Василева Коилова
  Надя Петкова Русева
  Калоян Димитров Панайотов

 

31. Секционна избирателна комисия № 290500031, Великобритания, Лондон, Баркинг 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Емилова Асенова
СЕКРЕТАР: Валентин Стоянов Симеонов
ЧЛЕНОВЕ: Здравка Владимирова Огнянова
  Румяна Александрова Стефанова
  Магдалена Николова Дакова

 

32. Секционна избирателна комисия № 290500032, Великобритания, Лондон, Баркинг 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Пламенов Веселинов
СЕКРЕТАР: Хасан Мехмед Ашим
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Петрова Неделева
  Стилиян Димитров Митев
  Христо Иванов Боюклиев

 

33. Секционна избирателна комисия № 290500033, Великобритания, Лондон, Сатън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Пенев Субев
СЕКРЕТАР: Боримир Славов Тотев
ЧЛЕНОВЕ: Габриела Николаева Иванова
  Александра Николаева Лупова
  Койка Красимирова Андреева

 

34. Секционна избирателна комисия № 290500034, Великобритания, Лондон, Стратфорд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Стоянова Михова
СЕКРЕТАР: Илияна Пенчева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Досьо Огнянов Койчев
  Мария Веселинова Бръмчева
  Ива Бориславова Василева

 

35. Секционна избирателна комисия № 290500035, Великобритания, Лондон, Уимбълдън - Мъртън Роуд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Красимирова Добрева
СЕКРЕТАР: Теодор Митков Бакалов
ЧЛЕНОВЕ: Камен Милчев Дойчинов
  Румяна Бориславова Крушовенска-Кърджева
  Валя Василева Ангелова

 

36. Секционна избирателна комисия № 290500036, Великобритания, Лондон, Иилинг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Максимов Джамбазов
СЕКРЕТАР: Борис Насков Андреев
ЧЛЕНОВЕ: Венелина Христова Стоева
  Стефан Ангелов Димов
  Ана Борисова Николова

 

37. Секционна избирателна комисия № 290500037, Великобритания, Манчестър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев Гущанов
СЕКРЕТАР: Михаил Георгиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Иван Веселинов Павлов
  Петя Давидова Давидова
  Петър Аспарухов Драганов

 

38. Секционна избирателна комисия № 290500038, Великобритания, Глазгоу - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Борисов Кръстев
СЕКРЕТАР: Йоана Светлинова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Павлова Павлова
  Ивилина Иванова Дронзалска
  Захари Диянов Петров

 

39. Секционна избирателна комисия № 290500039, Великобритания, Дънди - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Руменов Филибев
СЕКРЕТАР: Красимир Емилов Костов
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова Ангелова-Колева
  Николай Ангелов Ванков
  Дамян Ивайлов Пущиев

 

40. Секционна избирателна комисия № 290500040, Великобритания, Абърдийн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Романова Рудева
СЕКРЕТАР: Бетина Валериева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Цветин Любомиров Спасов
  Георги Иванов Коняров
  Стефан Бисеров Пелев

 

41. Секционна избирателна комисия № 290500041, Великобритания, Бирмингам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Йорданова Пъндаклийска-Маринова
СЕКРЕТАР: Бойко Пенков Бежанийски
ЧЛЕНОВЕ: Светла Христова Дионисиева
  Александра Павлинова Русева
  Райна Крумова Коемджиева

 

42. Секционна избирателна комисия № 290500042, Великобритания, Бристол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катерина Бориславова Василева
СЕКРЕТАР: Лилия Викторова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Василева Петрова
  Александра Димитрова Каймаканова Павлова
  Желез Димчев Енчев

 

43. Секционна избирателна комисия № 290500043, Великобритания, Единбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Игнатов Игнатов
СЕКРЕТАР: Даниела Емилова Нешева
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Любомиров Данев
  Мирослав Огнянов Георгиев
  Стилян Валериев Иванов

 

44. Секционна избирателна комисия № 290500044, Великобритания, Колчестър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Георгиева Нешева
СЕКРЕТАР: Петя Георгиева Дерибеева-Табакова
ЧЛЕНОВЕ: Ния Малинова Антиова
  Деница Драгомирова Драгиева
  Гергана Лазарова Масалджийска

 

45. Секционна избирателна комисия № 290500045, Великобритания, Чатам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Борисова Данчилова
СЕКРЕТАР: Дора Панайотова Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Таня Койчева Вълова- Кирякова
  Теодора Веселинова Иванова
  Цвета Димитрова Созонова

 

46. Секционна избирателна комисия № 290500046, Великобритания, Честър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Павлова Дивани
СЕКРЕТАР: Стефан Георгиев Върлинков
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Димитрова Илиева
  Георги Викторов Кирилов
  Румяна Божидарова Грозданова

 

47. Секционна избирателна комисия № 290500047, Великобритания, Белфаст - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Драгомирова Илиева-Стефанова
СЕКРЕТАР: Радостина Красимирова Манолова
ЧЛЕНОВЕ: Петя Петкова Николова
  Явор Петров Иванов
  Милен Костов Димов

 

48. Секционна избирателна комисия № 290500048, Великобритания, Борнмът - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Василева Миленкова
СЕКРЕТАР: Сара Цветанова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Николаев Николаев
  Теодора Димитрова Борисова-Колева
  Керка Янчева Димитрова

 

49. Секционна избирателна комисия № 290500049, Великобритания, Брайтън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нонка Стоянова Котева
СЕКРЕТАР: Атанаска Иванова Проданова
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Лозкова Карасавова
  Калоян Неделчев Колев
  Мария Димитрова Самарджийска

 

50. Секционна избирателна комисия № 290500050, Великобритания, Глостър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Христов Христов
СЕКРЕТАР: Христина Василева Тотева
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Ангелов Краев
  Христина Манолова Стоименова
  Мария Димитрова Лазарова

 

51. Секционна избирателна комисия № 290500051, Великобритания, Екситър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Илиянов Кондов
СЕКРЕТАР: Любомир Руменов Русев
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Атанасова Пържелова- Филипова
  Екатерина Каменова Василева
  Андреа Здравкова Тарашева

 

52. Секционна избирателна комисия № 290500052, Великобритания, Кеймбридж - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бернард Анри Конфортов
СЕКРЕТАР: Диляна Иванова Мерев
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Богомило Бояджиев
  Наталия Василева Киселова
  Йонка Цанкова Христова

 

53. Секционна избирателна комисия № 290500053, Великобритания, Ковънтри - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислав Венциславов Димитров
СЕКРЕТАР: Яница Димитрова Михалева
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Желязкова Страволемова
  Стефан Христов Асенов
  Камен Любчев Василев

 

54. Секционна избирателна комисия № 290500054, Великобритания, Лийдс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Цветанов Цеков
СЕКРЕТАР: Валентин Тимков Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Славина Томова Проданова
  Александър Василев Александров
  Даяна Светозарова Вълчева

 

55. Секционна избирателна комисия № 290500055, Великобритания, Норич - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Христова Боралиева
СЕКРЕТАР: Сашка Тодорова Гайдарджиева
ЧЛЕНОВЕ: Василка Костадинова Костадинова
  Борислав Станимиров Станимиров
  Гергана Симеонова Дзивкова-Митева

 

56. Секционна избирателна комисия № 290500056, Великобритания, Нотингам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Никифоров Вангелов
СЕКРЕТАР: Кузман Тодоров Тонев
ЧЛЕНОВЕ: Костадин Николаев Котевски
  Красимира Данчева Попова
  Александър Иванов Санадинов

 

57. Секционна избирателна комисия № 290500057, Великобритания, Нюкасъл на Tайн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лора Стоянова Петкова
СЕКРЕТАР: Симеон Бисеров Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Иван Тодоров Ланджев
  Александър Стоянов Попов
  Елеонора Димитрова Христова

 

58. Секционна избирателна комисия № 290500058, Великобритания, Оксфорд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Методиева Александрова-Кирова
СЕКРЕТАР: Мария Йорданова Спирова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Пламенов Яйджиев
  Радослав Емилов Миланов
  Мария Георгиева Лазарова

 

59. Секционна избирателна комисия № 290500059, Великобритания, Питърбъроу - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Янков Кременаров
СЕКРЕТАР: Богомил Иванов Курумилев
ЧЛЕНОВЕ: Енчо Димитров Знаменов
  Миглена Здравкова Младенова-Симеонова
  София Атанасова Гушева

 

60. Секционна избирателна комисия № 290500060, Великобритания, Портсмут - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Асенова Aсенова
СЕКРЕТАР: Деян Пламенов Найденов
ЧЛЕНОВЕ: Теодор Иванов Желязков
  Мария Иванова Станимирова
  Катрин Миткова Стефанова

 

61. Секционна избирателна комисия № 290500061, Великобритания, Саутхемптън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Христова Танева
СЕКРЕТАР: Веска Георгиева Гюзелева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Георгиева Иванова
  Лиляна Христова Турналиева-Цолова
  Габриела Венциславова Бакстър

 

62. Секционна избирателна комисия № 290500062, Великобритания, Тънбридж Уелс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ангел Любенов Спасов
СЕКРЕТАР: Богомил Олегов Сланчев
ЧЛЕНОВЕ: Ясен Христов Василкьов
  Десислава Тодорова Тодорова
  Станислава Сашева Иванова

 

63. Секционна избирателна комисия № 290500063, Великобритания, Богнър Реджис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Тодорова Димова
СЕКРЕТАР: Розалина Ангелова Банкова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Георгиева Бояджиева
  Веселина Илиева Чурилова
  Елена Петкова Райкова

 

64. Секционна избирателна комисия № 290500064, Великобритания, Ланкастър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катрин Димитрова Вангелова
СЕКРЕТАР: Ана Матеева Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Мартина Иванова Георгиева
  Миглена Йорданова Димова
  Теодора Михайлова Димитрова

 

65. Секционна избирателна комисия № 290500065, Великобритания, Шефилд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламена Минчева Минчева
СЕКРЕТАР: Юлияна Димитрова Господинова
ЧЛЕНОВЕ: Божидар Веселинов Вутов
  Милан Кирилов Миланов
  Марияна Иванова Юнгарева

 

66. Секционна избирателна комисия № 290600066, Гърция, Атина 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Добрева-Фарконас
СЕКРЕТАР: Мариана Милкова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Ваня Великова Пенева
  Даниела Николова Демирова
  Пенка Иванова Хайдарлиева

 

67. Секционна избирателна комисия № 290600067, Гърция, Атина 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Дойчинов Благоев
СЕКРЕТАР: Зорка Петрова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Стоянова Трифонова
  Славка Николова Костадинова
  Валерия Дионисиева Найденова

 

68. Секционна избирателна комисия № 290600068, Гърция, Атина 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Пенев Костадинов
СЕКРЕТАР: Юлиана Веселинова Василева
ЧЛЕНОВЕ: Велимир Атанасов Хайдарлиев
  Тонка Михайлова Костадинова
  Иван Стефанов Цонев

 

69. Секционна избирателна комисия № 290600069, Гърция, Атина 4 - 5 членове - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Иванов Иванов
СЕКРЕТАР: Пламен Димитров Симеонов
ЧЛЕНОВЕ: Катя Георгиева Атанасова
  Силвия Никифорова Георгиева
  Мими Иванова Ничева

 

70. Секционна избирателна комисия № 290600070, Гърция, Атина 5 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Игнева -Кочос
СЕКРЕТАР: Елена Петрова Цветанова
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Василева Петкова
  Ваня Тодорова Колева
  Нели Димитрова Канчева

 

71. Секционна избирателна комисия № 290600071, Гърция, Солун - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Иванова Цветкова
СЕКРЕТАР: Диляна Цветанова Джуровенска-Франгопулу
ЧЛЕНОВЕ: Таня Любенова Цилипони
  Йорданка Руменова Панопулу
  Ася Василева Борисова-Мераки

 

72. Секционна избирателна комисия № 290600072, Гърция, Александруполис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Кирилова Георгиева-Власакиду
СЕКРЕТАР: Слави Крумов Маринов
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Петрова Гелева
  Мирослав Димитров Коркинов
  Йорданка Райчева Неделчева

 

73. Секционна избирателна комисия № 290600073, Гърция, Волос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вяра Ангелова Христова
СЕКРЕТАР: Велислава Валентинова Влахаки
ЧЛЕНОВЕ: Тодор Тодоров Петров
  Петко Видолов Калайджийски
  Надя Ваньова Тодорова

 

74. Секционна избирателна комисия № 290600074, Гърция, Йерапетра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Иванова Бояджиева- Гунели
СЕКРЕТАР: Митко Ангелов Симов
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Атанасова Иванова
  Златка Александрова Атанасова
  Калина Иванова Мелезова

 

75. Секционна избирателна комисия № 290600075, Гърция, Кавала - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Димитров Петков
СЕКРЕТАР: Генка Йовчева Пападопулос
ЧЛЕНОВЕ: Костадин Тодоров Щерев
  Валентина Георгиева Ванчева
  Камелия Каменова Калчева

 

76. Секционна избирателна комисия № 290600076, Гърция, Родос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Колев Маринов
СЕКРЕТАР: Станислава Петрова Василева
ЧЛЕНОВЕ: Искра Григорова Григорова-Зоровска
  Жанета Костова Георгиева
  Северина Живкова Якимова

 

77. Секционна избирателна комисия № 290600077, Гърция, Патра - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стоянов Иванов
СЕКРЕТАР: Недялка Николова Богданова
ЧЛЕНОВЕ: София Ангелова Чакова
  Венета Кръстева Горанова
  Райна Симеонова Иванова

 

78. Секционна избирателна комисия № 290600078, Гърция, Ханя - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Димитрова Кунадис
СЕКРЕТАР: Красимира Иванова Куцарова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Любомиров Атанасов
  Николай Станев Колев
  Господин Янчев Терзиев

 

79. Секционна избирателна комисия № 290600079, Гърция, Каламата - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Богданова Петрова
СЕКРЕТАР: Тошка Ангелова Димареси
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Стоименова Младенова
  Цанко Митев Цанков
  Поля Цветкова Велева

 

80. Секционна избирателна комисия № 290600080, Гърция, о-в Кос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова Георгиева - Мораиту
СЕКРЕТАР: Татяна Христова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Цветелина Ангелова Павлова
  Николай Лъчезаров Михайлов
  Валентин Ангелов Маринов

 

81. Секционна избирателна комисия № 290600081, Гърция, Ставрос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Минева Маркова
СЕКРЕТАР: Борислав Йорданов Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Антон Йорданов Кирилов
  Мария Петрова Вангелова
  Христинка Цветанова Георгиева

 

82. Секционна избирателна комисия № 290600082, Гърция, Ираклио, о-в Крит - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Янкова Данола
СЕКРЕТАР: Назя Трайчова Манолова-Хелидони
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Янкова Рачева-Клевцова
  Нина Костадинова Миркова
  Албена-Анна Владиева Караджова

 

83. Секционна избирателна комисия № 290600083, Гърция, Ретимно - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Спасова Колева
СЕКРЕТАР: Светла Матева Матева
ЧЛЕНОВЕ: Валерия Среброва Вълова
  Иван Иванов Колев
  Лилияна Иванова Тенева

 

84. Секционна избирателна комисия № 290700084, Дания, Копенхаген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Бориславова Минчева
СЕКРЕТАР: Михаил Жеков Михалев
ЧЛЕНОВЕ: Евгений Евгениев Минчев
  Йорданка Георгиева Иванова
  Камелия Иванова Донева

 

85. Секционна избирателна комисия № 290700085, Дания, Орхус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Георгиева Донева
СЕКРЕТАР: Любомир Руменов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Васка Тодорова Камбова
  Димитър Ефтимов Димитров
  Валентина Великова Тодорова

 

86. Секционна избирателна комисия № 290700086, Дания, Олборг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Стефанов Павлов
СЕКРЕТАР: Стефан Стойков Стойков
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Георгиев Ковачев
  Симеон Светлозаров Петров
  Жени Димитрова Орешкова

 

87. Секционна избирателна комисия № 290700087, Дания, Норебро - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Методиева Георгиева
СЕКРЕТАР: Татяна Валериева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Малина Живкова Стоименова
  Гюлфер Ариф Кирез
  Надежда Василева Желязкова

 

88. Секционна избирателна комисия № 290800088, Израел, Тел Авив- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рина Неон Бакалова
СЕКРЕТАР: Камен Станимиров Минков
ЧЛЕНОВЕ: Соня Павлова Бозакова
  Естер Соломонова Мошева
  Самуел Нисим Азис

 

89. Секционна избирателна комисия № 290900089, Ирландия, Дъблин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Георгиева Иванова
СЕКРЕТАР: Венета Владимирова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Джулия Данкова Вълчева
  Красимир Милчев Димитров
  Венцислава Милчова Любенова

 

90. Секционна избирателна комисия № 290900090, Ирландия, Шанън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стефанов Георгиев
СЕКРЕТАР: Симона Бориславова Драгулева
ЧЛЕНОВЕ: Милена Георгиева Славова
  Румяна Иванова Йоцова-Кар
  Стефка Стоянчова Георгиева

 

91. Секционна избирателна комисия № 291000091, Испания, Аранда де Дуеро - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Стоянов Петков
СЕКРЕТАР: Анита Стефанова Кирилова
ЧЛЕНОВЕ: Виолина Велинова Кехайова
  Правда Василева Ѝорданова
  Aлекси Силвиев Асенов

 

92. Секционна избирателна комисия № 291000092, Испания, Барселона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ненчо Георгиев Алексиев
СЕКРЕТАР: Иванка Василева Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Йорданка Йосифова Ганчева
  Румяна Йорданова Манолова
  Татяна Анатолиева Янчева

 

93. Секционна избирателна комисия № 291000093, Испания, Валенсия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Севдалинов Пенчеджиев
СЕКРЕТАР: Веселина Кирилова Георгиева - Оре
ЧЛЕНОВЕ: Енчо Каменов Ивчев
  Петя Стоянова Савова
  Красимир Николаев Петков

 

94. Секционна избирателна комисия № 291000094, Испания, Бургос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диляна Михайлова Бодурова
СЕКРЕТАР: Мариела Петрова Минчева
ЧЛЕНОВЕ: Вероника Ангелова Орбецова
  Тодорка Димитрова Тодорова
  Теодора Никодимова Найденова

 

95. Секционна избирателна комисия № 291000095, Испания, Валядолид - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Иванова Станчева
СЕКРЕТАР: Людмил Мирославов Любенов
ЧЛЕНОВЕ: Росица Кръстева Промкова
  Румяна Господинова Колева
  Борислав Христимчов Борисов

 

96. Секционна избирателна комисия № 291000096, Испания, Колядо Вилялба - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Деяна Димитрова Влайкова
СЕКРЕТАР: Ивайло Вергилов Ангелов
ЧЛЕНОВЕ: Любка Иванова Добрева
  Величка Иванова Мерджанова
   

 

97. Секционна избирателна комисия № 291000097, Испания, Мадрид 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Петков Иванов
СЕКРЕТАР: Славина Минкова Гетова
ЧЛЕНОВЕ: Виолета Иванова Димитрова
  Галина Николаева Иванова
  Eфтим Илиев Станков

 

98. Секционна избирателна комисия № 291000098, Испания, Мадрид 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Колева Спасова
СЕКРЕТАР: Надка Грозданова Пращилска
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Симеонова Герасимова
  Галина Андонова Яналиева
  Даниела Захариева Петрова

 

99. Секционна избирателна комисия № 291000099, Испания, Мадрид 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелин Руменов Цолов
СЕКРЕТАР: Виолета Иванова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Кирилова Коцева
  Елеонора Иванова Георгиева
  Кристина Павлинова Костадинова

 

100. Секционна избирателна комисия № 291000100, Испания, Палма де Майорка - 5 членове

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стефкова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Димитрова Kирилова
СЕКРЕТАР: Теодора Йорданова Христова
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Грозданов Петров
  Елка Петева Филипова

 

101. Секционна избирателна комисия № 291000102, Испания, Памплона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Банков Хаджиев
СЕКРЕТАР: Юсеин Ибраимов Кискинев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Димитров Василев
  Шелин Малинова Караджова
  Златко Емилов Юзекчиев

 

102. Секционна избирателна комисия № 291000103, Испания, Сеговия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Трендафилова Димитрова
СЕКРЕТАР: Виолета Владиславова Кънева
ЧЛЕНОВЕ: Иванка Георгиева Върбанчовска
  Надежда Ангелова Георгиева
  Вероника Данаилова Иванова

 

103. Секционна избирателна комисия № 291000104, Испания, Аликанте - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лина Атанасова Гюзелева
СЕКРЕТАР: Стефан Александров Добринов
ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Атанасов
  Лилия Ангелова Чаушева
  Искра Найденова Иванова

 

104. Секционна избирателна комисия № 291000105, Испания, Гандия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Недкова Димитрова
СЕКРЕТАР: Юлия Цветанова Гойчева
ЧЛЕНОВЕ: Живка Тръндева Димова
  Мариета Михайлова Маджарова
  Росинка Иванова Лалова

 

105. Секционна избирателна комисия № 291000106, Испания, Енгера - 5 членове

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Геогиев Василев
СЕКРЕТАР: Христилиана Маринова Колева
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Петрова Гочева
  Камелия Любенова Грозданова
  Татяна Георгиева Сураджиева

 

106. Секционна избирателна комисия № 291000107, Испания, Мурсия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Здравкова Василева
СЕКРЕТАР: Росица Стефчова Узунова
ЧЛЕНОВЕ: Тереза Стефанова Азманова
  Раяна Руменова Цачева
   

 

107. Секционна избирателна комисия № 291000108, Испания, Торемолинос - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Красимирова Тончева
СЕКРЕТАР: Ваня Тончева Колева-Христова
ЧЛЕНОВЕ: Сашка Величкова Николова
  Галя Лъчезарова Георгиева
  Атанас Иванов Будев

 

108. Секционна избирателна комисия № 291000109, Испания, Алкала де Енарес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Димитрова Сердарова
СЕКРЕТАР: Анна Манолова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Атанасова Петрова
  Боряна Лъчезарова Тошева
  Снежинка Иванова Кянова

 

109. Секционна избирателна комисия № 291000110, Испания, Мостолес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вержиния Костадинова Ардалска
СЕКРЕТАР: Галин Величков Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Мария Дойчева Шопова
  Таня Танева Динева
  Миглена Георгиева Иванова

 

110. Секционна избирателна комисия № 291000111, Испания, Бенидорм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашка Георгиева Петрова
СЕКРЕТАР: Силвия Димитрова Маринчева
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Иванова Спиридонова
  Илона Бориславова Чавдарова
  Гергана Георгиева Гергинова

 

111. Секционна избирателна комисия № 291000112, Испания, Ел Елхидо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Димитрова Тенева
СЕКРЕТАР: Антония Скулиева Стойчева
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Иванова Атанасова
  Живка Момчилова Койчева
  Петя Атанасова Буланова

 

112. Секционна избирателна комисия № 291000113, Испания, Кастейон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Павлинова Владова
СЕКРЕТАР: Стефан Иванов Киряков
ЧЛЕНОВЕ: Светломира Христова Костова
  Росица Георгиева Станимирова
  Наталия Йорданова Найденова-Петкова

 

113. Секционна избирателна комисия № 291000114, Испания, Сарагоса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лилия Иванова Димитрова
СЕКРЕТАР: Валентина Пенева - Грозева
ЧЛЕНОВЕ: Христина Светлозарова Христова
  Райна Николова Тонева
  Светла Венелинова Вутова

 

114. Секционна избирателна комисия № 291000115, Испания, Таррагона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Иванова Минкова
СЕКРЕТАР: Емилиян Емануилов Цветанов
ЧЛЕНОВЕ: Петя Григорова Захариева
  Мария Павлова Александрова
  Любомир Николаев Дъбов

 

115. Секционна избирателна комисия № 291000116, Испания, Торевиеха - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Евтимова Сергиева
СЕКРЕТАР: Златомира Димитрова Попова
ЧЛЕНОВЕ: Христо Георгиев Рангелов
  Стоян Николов Стоянов
  Емилия Орлинова Аликанова

 

116. Секционна избирателна комисия № 291000117, Испания, Хатива - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Атанасова Пенчева
СЕКРЕТАР: Тома Николов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Мирослава Тодорова Чолакова
  Росица Бонева Димитрова
  Фабрицио Христов Христов

 

117. Секционна избирателна комисия № 291000118, Испания, Хетафе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Христова Кочева
СЕКРЕТАР: Катерина Арсениева Павлова Стоименова
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Георгиева Атанасова
  Трифон Парушев Кожухаров
  Румяна Веселинова Янчева

 

118. Секционна избирателна комисия № 291000119, Испания, Канталехо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никодим Николов Тодоров
СЕКРЕТАР: Цветан Дамянов Хоисов
ЧЛЕНОВЕ: Асен Асенов Антов
  Красимир Евгениев Петров
   

 

119. Секционна избирателна комисия № 291000120, Испания, Йорет де Мар - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Радославова Тълпигова
СЕКРЕТАР: Милена Димитрова Драганова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова Цанкова
  Мария Георгиева Ангелова
  Петър Янакиев Ангелов

 

120. Секционна избирателна комисия № 291000121, Испания, Лорка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Иванова Генова
СЕКРЕТАР: Христо Василев Ников
ЧЛЕНОВЕ: Антония Стефанова Андонова
  Петя Маринова Петрова
  Анна Тодорова Тодорова

 

121. Секционна избирателна комисия № 291000122, Испания, Малага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Ангелова Стоянова
СЕКРЕТАР: Атанаска Тодорова Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Бойчева Ангелова
  Дарина Георгиева Ангелова
  Лидия Благоева Иванова

 

122. Секционна избирателна комисия № 291000123, Испания, Реус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиана Тодорова Илиева - Дъбова
СЕКРЕТАР: Таня Славейкова Търкаланова
ЧЛЕНОВЕ: Валентина Цанкова Ангелова
  Стефан Руменов Йорданов
  Димитрина Симеонова Шопова

 

123. Секционна избирателна комисия № 291000124, Испания, Тафая - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Здравко Алеков Поюков
СЕКРЕТАР: Веселин Алеков Чиликов
ЧЛЕНОВЕ: Борислав Митков Петров
  Емил Красимиров Юзекчиев
   

 

124. Секционна избирателна комисия № 291000125, Испания, Пеняфиел - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Слави Борисов Митев
СЕКРЕТАР: Блага Цанкова Росанова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Милчев Атанасов
  Силвия Димитрова Митова
   

 

125. Секционна избирателна комисия № 291000126, Испания, Вейекас - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктория Илиева Маркова
СЕКРЕТАР: Любомира Георгиева Тенева
ЧЛЕНОВЕ: Зорница Стаменова Рангелова
  Елена Иванова Гинева
  Христо Сталинов Христов

 

126. Секционна избирателна комисия № 291000127, Испания, Лас Палмас де Гран Канаря - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Николаев Халачев
СЕКРЕТАР: Наталия Баева Стефанова
ЧЛЕНОВЕ: Анастасия Любомирова Дочева
  Валя Кирилова Трифонова
  Константин Георгиев Костов

 

127. Секционна избирателна комисия № 291000128, Испания, Санта Круз де Тенерифе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев Желязков
СЕКРЕТАР: Добри Цвятков Кривирадов
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Парашкевова Парушева
  Ангел Николов Гешев
  Ивана Харалампиева Мехтерова

 

128. Секционна избирателна комисия № 291000129, Испания, Сарон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Женя Христова Цветанова
СЕКРЕТАР: Рая Стоянова Цветкова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Сашкова Иванова
  Катя Костова Цонева
  Милена Иванова Христова

 

129. Секционна избирателна комисия № 291000130, Испания, Уеркал- Овера - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Кирязова Гочева
СЕКРЕТАР: Красимир Радков Пашов
ЧЛЕНОВЕ: Пенка Кондова Пейкова
  Ани Руменова Асенова
  Силвия Миткова Бъчева

 

130. Секционна избирателна комисия № 291000131, Испания, Аресифе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Росенов Георгиев
СЕКРЕТАР: Габриела Людмилова Генова
ЧЛЕНОВЕ: Горяна Григорова Ленкова
  Мирослав Валентинов Матев
  Тихомир Боянов Котов

 

131. Секционна избирателна комисия № 291000132, Испания, Терегроса- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димчо Петров Димов
СЕКРЕТАР: Стойчо Иванов Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Таня Димитрова Тотева
  Иван Тодоров Гугов
  Георги Евлогиев Георгиев

 

132. Секционна избирателна комисия № 291100133, Италия, Милано 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Савов Тодоров
СЕКРЕТАР: Нелия Стойкова Дулева-Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Чавдар Кирилов Адамски
  Силвия Бориславова Александрова
  Ива Митева Йорданова-Рупчева

 

133. Секционна избирателна комисия № 291100134, Италия, Милано 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Стойнева Стаменова
СЕКРЕТАР: Олга Филипова Александрова
ЧЛЕНОВЕ: Весела Николова Иванова
  Георги Христов Стоянов
  Илинка Славейкова Габарова

 

134. Секционна избирателна комисия № 291100135, Италия, Рим - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паулина Маринова Тихолова
СЕКРЕТАР: Мариола Звезделинова Пенчева-Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Ирена Николаева Тодорова
  Марияна Атанасова Минчева
  Оля Дикова Пелова

 

135. Секционна избирателна комисия № 291100136, Италия, Кастеламаре ди Стабия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лорета Емилова Бондокова
СЕКРЕТАР: Теодора Павлинова Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Борис Василев Кацамунски
  Албена Младенова Славчова
  Сабие Юсменова Сюлейманова

 

136. Секционна избирателна комисия № 291100137, Италия, Неапол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Иванова Алексова
СЕКРЕТАР: Румяна Христова Кръстева
ЧЛЕНОВЕ: Петя Великова Гошева
  Георги Василев Джунджуров
  Генка Иванова Трухчева

 

137. Секционна избирателна комисия № 291100138, Италия, Сиена - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелин Магдалинов Игнатов
СЕКРЕТАР: Лора Красимирова Веселинова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Атанасова Димитрова
  Николина Цветанова Гуляшка
  Людмил Райков Матеев

 

138. Секционна избирателна комисия № 291100139, Италия, Римини - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Недков Косов
СЕКРЕТАР: Пенка Петрова Костадинова
ЧЛЕНОВЕ: Мая Пеева Чавдарова Димитрова
  Зоя Спасова Милчева
  Ангел Славев Тарпошев

 

139. Секционна избирателна комисия № 291100140, Италия, Чезена - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Иванова Бекярова
СЕКРЕТАР: Стилияна Минчева Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Здравкова Макрова
  Нaтали Николаева Павлова
  София Иванова Петкова

 

140. Секционна избирателна комисия № 291100141, Италия, Фоджа - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Савова Генова-Пиргозлиева
СЕКРЕТАР: Цвета Емилова Нецова
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Костадинова Хаджийска
  Мария Димитрова Пармакова
  Тодорка Иванова Димитрова

 

141. Секционна избирателна комисия № 291200142, Казахстан, Астана - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Антонов Карамалаков
СЕКРЕТАР: Снежанка Велеинова Христова
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Николаев Гургушинов
   
   

 

142. Секционна избирателна комисия № 291300143, Канада, Брамптън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Стоянов Георгиев
СЕКРЕТАР: София Александрова Караджова
ЧЛЕНОВЕ: Цветанка Иванова Христоскова
  Максим Иванов Марков
  Цанка Белчева Миланова

 

143. Секционна избирателна комисия № 291300144 Канада, Монреал - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Владимиров Мирчев
СЕКРЕТАР: Мая Бонева Василева
ЧЛЕНОВЕ: Нина Николаева Господинова- Димитрова
  Иван Николов Геков
  Камен Валентинов Диков

 

144. Секционна избирателна комисия № 291300145, Канада, Отава -5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Кирилова Китипова-Фрамптън
СЕКРЕТАР: Татяна Моева Радкова-Шопова
ЧЛЕНОВЕ: Мариана Здравкова Цандев
  Десислава Петрова Драгнева
  Гергана Пламенова Великова

 

145. Секционна избирателна комисия № 291300146, Канада, Торонто - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Георгиев Паскалев
СЕКРЕТАР: Кристина Тодорова Дачева
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Тодорова Дивчева
  Елена Бонева Петкова
  Розмари Константин Де Мео

 

146. Секционна избирателна комисия № 291300147, Канада, Ванкувър - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зисис Димитри Анагностос
СЕКРЕТАР: Красимира Иванова Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Здравка Костадинова Славенова
  Злати Георгиев Кацарски
  Даниела Ламбева Добрева-Ал-Куатли

 

147. Секционна избирателна комисия № 291300148, Канада, Калгари - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гаврил Петров Гаврилов
СЕКРЕТАР: Станислав Велинов Станимиров
ЧЛЕНОВЕ: Христо Стойков Христов
  Златка Илиева Русева
  Десислава Иванова Атанасова

 

148. Секционна избирателна комисия № 291300149, Канада, Кот де Неж, Монреал - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Георгиев Катев
СЕКРЕТАР: Ива Хубанова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Николов Клисуров
  Теодора Александрова Тотева
  Петя Маринова Милева

 

149. Секционна избирателна комисия № 291400150, Кипър, Никозия 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Кирилова Мусакова
СЕКРЕТАР: Слава Калинова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Вескова Стефанова
  Мина Николаева Христова-Маринова
  Владислав Милев Милев

 

150. Секционна избирателна комисия № 291400151, Кипър, Никозия 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваня Иванова Ганева
СЕКРЕТАР: Анка Георгиева Димитрова-Вега
ЧЛЕНОВЕ: Димитрия Георгиева Томова
  Галина Станимирова Караиванова
  Мирена Серафимова

 

151. Секционна избирателна комисия № 291400152, Кипър, Полис -Хрисохус - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Желязкова Фотева
СЕКРЕТАР: Людмила Димитрова Дамянова
ЧЛЕНОВЕ:  
   
   

 

152. Секционна избирателна комисия № 291400153, Кипър, Пафос- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Иванов Стоянов
СЕКРЕТАР: Велислав Божинов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Дарена Емилова Милкова
  Елена Иванова Димитрова
  Тенко Василев Тенев

 

153. Секционна избирателна комисия № 291400154, Кипър, Лимасол - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ира Денкова Велкова-Папагеоргиу
СЕКРЕТАР: Адeлина Георгиева Ташева
ЧЛЕНОВЕ: Веселка Атанасова Градинарова
  Цветанка Благоева Миланова
  Снежана Симеонова Стамова

 

154. Секционна избирателна комисия № 291400155, Кипър, Ларнака - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Димитров Добрев
СЕКРЕТАР: Радослав Колев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Любомирова Ангелова
  Росица Ангелова Анзова
  Анелия Радкова Атанасова- Христова

 

155. Секционна избирателна комисия № 291400156, Кипър, Паралимини - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Георгиева
СЕКРЕТАР: Маргарита Николова Белеганска
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Анастасова Неофитова
  Недялка Делчева Делчева
  Цветанка Дилкова Мишова

 

156. Секционна избирателна комисия № 291500157, Корея, Сеул - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Венциславов
Арнаудов
СЕКРЕТАР: Людмила Атанасова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Панко Георгиев Панов
  Габриела Мариова Терзийска

 

157. Секционна избирателна комисия № 291600158, Кувейт, Кувейт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Владимиров Кючуков
СЕКРЕТАР: Ангел Стефанов Киров
ЧЛЕНОВЕ: Нели Николаева Бериевска
  Ани Христова Епитропова
  Димитър Димитров Димитров

 

158. Секционна избирателна комисия № 291700159, Ливан, Бейрут - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теню Делчев Делчев
СЕКРЕТАР: Ивелина Василева Николова
ЧЛЕНОВЕ: Николай Банов Жековски
  Елена Милчева Дюлгерова-Абделал
  Надежда Ставрева Маркова

 

159. Секционна избирателна комисия № 291800160, Люксембург, Люксембург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Христов Христов
СЕКРЕТАР: Ивайло Петров Петров
ЧЛЕНОВЕ: Надя Михайлова Даскалова-Илова
  Силвия Димитрова Карамфилова
  Инна Йорданова Димова

 

160. Секционна избирателна комисия № 291900161, Мароко, Рабат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Боянова Манова
СЕКРЕТАР: Пенчо Христов Пенчев
ЧЛЕНОВЕ: Павлин Игнатов Николов
  Радка Асенова Михайлова
  Теодор Андрей Шевалей

 

161. Секционна избирателна комисия № 292000162, Македония, Битоля - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маринела Лъчезарова Петреска
СЕКРЕТАР: Катя Лазарова Кулевска
ЧЛЕНОВЕ: Дорика Стефанова Цачева
  Силвана Младенова Пенечева
   

 

162. Секционна избирателна комисия № 292000163, Македония, Скопие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Александрова Маринова
СЕКРЕТАР: Ивайло Симеонов Кашканов
ЧЛЕНОВЕ: Ясминка Филковска
  Иван Петров Иванов
  Ради Красин Домусчиев

 

163. Секционна избирателна комисия № 292100164, Малта, Сейнт Джулиан - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вълчо Стойчев Вълчев
СЕКРЕТАР: Петър Станков Петров
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Николов Кончев
  Диди Димова Михова
  Александър Петров Панов

 

164. Секционна избирателна комисия № 292200165, Молдова, Кишинев - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яна Василевна Цветкова-Александряну
СЕКРЕТАР: Димитрина Стефанова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Василиса Иванова Младенова
  Виолета Стефанова Копринска
  Снежана Степанова Никифорцева

 

165. Секционна избирателна комисия № 292200166, Молдова, Тараклия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Иванов Боримечков
СЕКРЕТАР: Вадим Валериевич Олифирович
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Викторова Войтовичи
  Николай Николов Митов
  Снежана Дмитриевна Кайряк

 

166. Секционна избирателна комисия № 292200167, Молдова, Твардица - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитриевна Бобикова
СЕКРЕТАР: Татяна Попова
ЧЛЕНОВЕ: Домна Фёдоровна Славова
  Ирина Дмитриевна Кара
  Мария Даниловна Паскова

 

167. Секционна избирателна комисия № 292200168, Молдова, Чадър-Лунга - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Дмитриевич Кайряк
СЕКРЕТАР: Бодлева Лариса Николаевна
ЧЛЕНОВЕ: Валентин Петров Дилински
  Чебанова Олеся Николаевна
  Карабаджак Виктор Николаев

 

168. Секционна избирателна комисия № 292200169, Молдова, Комрат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Витали Николаевич Цвятков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Иванович Колчишков
СЕКРЕТАР: Светлана Кураксина
ЧЛЕНОВЕ: Елена Илинична Бабенко
  Людмила Мариянова Стаматова

 

169. Секционна избирателна комисия № 292200170 Молдова, Стояновка - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Малкова
СЕКРЕТАР: Алина Дан
ЧЛЕНОВЕ: Жанета Петрова Иванова
  Галина Истрати
  Малкова Галина

 

170. Секционна избирателна комисия № 292300171, Нидерландия, Ротердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Анастасова Караманолева
СЕКРЕТАР: Мария Христова Дицова
ЧЛЕНОВЕ: Николета Стоянова Танева
  Цветомира Филева Милева
  Теодора Светославова Христова

 

171. Секционна избирателна комисия № 292300172, Нидерландия, Хага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Петрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Станимира Николаева Недкова
ЧЛЕНОВЕ: Кристиана Миленова Пенчева
  Рена Георгиева Шопска
  Емилия Николаева Трайкова

 

172. Секционна избирателна комисия № 292300173, Нидерландия, Утрехт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Райков Тодоров
СЕКРЕТАР: Валя Стефанова Михайлова
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Тотев Дамянов
  Айхан Али
  Eмине Нуриева Даудова

 

173. Секционна избирателна комисия № 292300174, Нидерландия, Амстердам - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Цветанова Чавракова
СЕКРЕТАР: Бисер Димитров Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Аркадий Иванович Радолов
  Николай Красимиров Кавалджиев
  Златко Василев Златев

 

174. Секционна избирателна комисия № 292300175, Нидерландия, Айнтховен - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Николов Здравков
СЕКРЕТАР: Божидар Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Ина Петрова Тодорова
  Велислава Ангелова Игнатова
  Камен Христов Чилов

 

175. Секционна избирателна комисия № 292300176, Нидерландия, Валс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Петров Станоев
СЕКРЕТАР: Радослав Асенов Младенов
ЧЛЕНОВЕ: Кирил Панчев Сипков
  Моника Пламенова Накева
  Мариян Димитров Николов

 

176. Секционна избирателна комисия № 292300177, Нидерландия, Грьонинген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Костадинова Димитрова-де Бур
СЕКРЕТАР: Драгомир Евгениев Радойцев
ЧЛЕНОВЕ: Михаела Славчова Астинова
  Николай Любомиров Пешев
  Ина Георгиева Кокалчева

 

177. Секционна избирателна комисия № 292300178, Нидерландия, Маастрихт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Величков Усунов
СЕКРЕТАР: Тома Тихомиров Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Юрий Илиев Божилов
  Силвия Михова Методиева
   

 

178. Секционна избирателна комисия № 292300179, Нидерландия, Енсхеде - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аспарух Ицков Аспарухов
СЕКРЕТАР: Сийка Розенова Панова
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Иванова Желязкова
  Павел Веселинов Чолаков
  Евтим Рангелов Рангелов

 

179. Секционна избирателна комисия № 292400180, Нигерия, Абуджа - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алекси Георгиев Алексиев
СЕКРЕТАР: Пламен Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Капка Симеонова Алексиева
   
   

 

180. Секционна избирателна комисия № 292500181, Норвегия, Осло - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лъчезаров Сусанин
СЕКРЕТАР: Борко Йорданов Борисов
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова Петрова
  Даниела Димитрова Симеонова
  Мая Хардинова Остби

 

181. Секционна избирателна комисия № 292500182, Норвегия, Ставангер - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Веселинов Бонев
СЕКРЕТАР: Мирослав Мирчев Цанков
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Йорданова Маринова
  Стефана Георгиева Караславова-Воденичарска
  Тодорка Георгиева Славчева

 

182. Секционна избирателна комисия № 292500183, Норвегия, Бeрген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: Мария Иванова Радаева-Педерсен
ЧЛЕНОВЕ: Янка Илиева Мичелсен
  Мариана Илиева Станева
  Ивайло Атанасов Николов

 

183. Секционна избирателна комисия № 292500184, Норвегия, Тромсьо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Валериев Костов
СЕКРЕТАР: Илиян Емилов Йордакиев
ЧЛЕНОВЕ: Мария Василева Дамянова
  Бойко Бориславов Хаджийски
  Йордан Цветанов Нечев

 

184. Секционна избирателна комисия № 292600185, ОАЕ, Дубай - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Иванова Атанасова
СЕКРЕТАР: Ивайло Иванов Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Асенова Симиджийска
  Димитър Александров Димитров
  Нина Страхилова Николова

 

185. Секционна избирателна комисия № 292700186, Полша, Варшава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Минчева Герова
СЕКРЕТАР: Александър Георгиев Гаджанов
ЧЛЕНОВЕ: Стефка Димитрова Николова - Бенза
  Антония Пламенова Алексиева
  Петър николаев Лянгузов

 

186. Секционна избирателна комисия № 292700187, Полша, Ленкница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Траянов Петров
СЕКРЕТАР: Сашо Алексиев Хаджиев
ЧЛЕНОВЕ: Ганчо Александров Стоянов
  Байрям Гюлтенов Реджебов
  Сали Алиев Салиев

 

187. Секционна избирателна комисия № 292800188, Португалия, Лисабон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Тодорова Тунева
СЕКРЕТАР: Eкатерина Александрова Начева
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Юлиянова Давидова
  Геновева Василева Димитрова
  Валентин Петков Колев

 

188. Секционна избирателна комисия № 292800189, Португалия, Сао Теотонио - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Николова Стефанова
СЕКРЕТАР: Сийка Костова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Александър Тодоров Тодоров
  Петрунка Найденова Найденова
  Кирил Георгиев Георгиев

 

189. Секционна избирателна комисия № 292900190, Република Южна Африка, Кейптаун - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Димитров Василев
СЕКРЕТАР: Елмира Иванова Гълъбова
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Илиев Ненов
  Ивайло Илков Камбуров
  Мариола Василева Кирова

 

190. Секционна избирателна комисия № 292900191, Република Южна Африка, Мидранд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Креъстев Радкев
СЕКРЕТАР: Лилия Петкова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Валерий Иванов Аржентински
  Свтослав Георгиев Бечев
  Венцислав Христов Бешев

 

191. Секционна избирателна комисия № 293000192, Румъния, Букурещ - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Александров Любенов
СЕКРЕТАР: Анна-Мария Византиева Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Христомирова Иванова
  Недялко Иванов Недялков
  Емил Герасимов Тончев

 

192. Секционна избирателна комисия № 293100193, Русия, Москва - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентин Тенев Петков
СЕКРЕТАР: Люцкан Кирилов Петров
ЧЛЕНОВЕ: Александър Боянов Шопски
  Светла Иванова Ганева
  Йорданка Цветкова Зикатанова

 

193. Секционна избирателна комисия № 293200194, САЩ, Атланта, Джорджия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Стефкова Шериф
СЕКРЕТАР: Божана Трайчева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ: Милена Пламенова Дамянова
  Иво Мартинов Константинов
  Стефан Миленов Илиев

 

194. Секционна избирателна комисия № 293200195, САЩ, Бостън, Масачузетс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Кирилова Стоянова
СЕКРЕТАР: Йоана Ивайлова Кузмова
ЧЛЕНОВЕ: Михаел Георгиев Рашков
  Николай Владимиров Ванчев
  Александра Грашкина-Христов

 

195. Секционна избирателна комисия № 293200196, САЩ, Брумол-Филаделфия- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валерия Петкова Господинова
СЕКРЕТАР: Роза Ваклинова Кичукова
ЧЛЕНОВЕ: Живко Георгиев Иванов
  Христина Димитрова Жекова
  Мариус Петков Методиев

 

196. Секционна избирателна комисия № 293200197, САЩ, Вашингтон, Федерален окръг Колумбия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Петрова Кронин
СЕКРЕТАР: Десислава Кирилова Любомирова
ЧЛЕНОВЕ: Иван Боянов Станоев
  Валентин Цанев Дончев
  Лефтерка Свиленова Брошард

 

197. Секционна избирателна комисия № 293200198, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Василева Димова
СЕКРЕТАР: Снежана Драгомирова Богданова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Иванова Стойчева
  Илчо Никифоров Минков
  Ива Наскова Асенова

 

198. Секционна избирателна комисия № 293200199, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доника Кирилова Колева Николов
СЕКРЕТАР: Антоанета Савова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Анета Цветанова Ангелова
  Гавриел Борисов Апостолов
  Мирена Николов Йорданова

 

199. Секционна избирателна комисия № 293200200, САЩ, Дес Плейнс, Илинойс - 3- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петкана Стефанова Георгиева
СЕКРЕТАР: Зорка Спасова Стоицева
ЧЛЕНОВЕ: Катерина Димитрова Ангелова
  Елисавета Здравкова Симеонова
  Антоанета Георгиева Гайдарова

 

200. Секционна избирателна комисия № 293200201, САЩ, Лас Вегас, Невада - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стоев Вълчанов
СЕКРЕТАР: Атанаска Стоянова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Христов Терзиев
  Ася Руменова Цветанова
  Петър Стефанов Димитров

 

201. Секционна избирателна комисия № 293200202, САЩ, Лос Анджелис, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Кирилова Костова
СЕКРЕТАР: Веселка Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ: Момчил Димитров Радев
  Вера Викторова Шатилова - Мицарова
  Аня Георгиева Спасова

 

202. Секционна избирателна комисия № 293200203, САЩ, Ню Йорк, Ню Йорк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Цаков Тошков
СЕКРЕТАР: Маргарита Димитрова Маркова
ЧЛЕНОВЕ: Елена Ангелова Съойчева-Иган
  Ирина Николова Гринкевич
  Даниела Ивайлова Пондева

 

203. Секционна избирателна комисия № 293200205, САЩ, Сейнт Питърсбърг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитричка Стефанова Атанасова
СЕКРЕТАР: Стефан Тодоров Грозлеков
ЧЛЕНОВЕ: Нанчо Стефанов Найденов
  Доротея Михайлова Теофилова
  Петър Димитров Танаков

 

204. Секционна избирателна комисия № 293200206 САЩ, Сънивейл, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Николова Станчева
СЕКРЕТАР: Калина Ангелова Костадинова
ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Илиева Николова
  Динка Иванова Гюрова
  Иван Георгиев Леков

 

205. Секционна избирателна комисия № 293200207, САЩ, Форт Лодърдейл, Флорида - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Стоянов Сматракалев
СЕКРЕТАР: Стела Олегова Начева
ЧЛЕНОВЕ: Галина Георгиева Александрова
  Невена Миленова Русалийчева
  Илия Йорданов Ращанов

 

206. Секционна избирателна комисия № 293200208, САЩ, Чикаго Илинойс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петя Петкова Романова
СЕКРЕТАР: Петър Цончев Чапанов
ЧЛЕНОВЕ: София Миткова Знаймер
  Цветко Андреев Иванов
  Добри Христов Карабонев

 

208. Секционна избирателна комисия № 293200209, САЩ, Шилер парк, Илинойс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариян Цветанов Лаков
СЕКРЕТАР: Taтяна Петкова Танева - Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мая Димитрова Иванова
  Норбертина Стефан Бойкова
  Надежда Димитрова Георгиева

 

208. Секционна избирателна комисия № 293200210, САЩ, Далас, Тексас - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Емилов Димитров
СЕКРЕТАР: Живко Златев Стоев
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова Овчарова
  Константин Савов Савов
  Деян Ангелов Катрачев

 

209. Секционна избирателна комисия № 293200211, САЩ, Денвър, Колорадо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Павлова Дошкова
СЕКРЕТАР: Александър Стефанов Попов
ЧЛЕНОВЕ: Андрей Георгиев Ненов
  Цветелина Венциславова Георгиева
  Александър Стефанов Попов

 

210. Секционна избирателна комисия № 293200212, САЩ, Детройт, Мичигън - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Иванов Гаджев
СЕКРЕТАР: Юрий Иванов Митев
ЧЛЕНОВЕ: Деян Руменов Кожухаров
  Анелия Николаева Петрова-Христова
  Лъчезар Кирилов Симеонов

 

211. Секционна избирателна комисия № 293200213, САЩ, Конкорд,

Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Костадинова Костадинова
СЕКРЕТАР: Руслан Василев Стоянов
ЧЛЕНОВЕ: Сийка Цекова Вутева
  Любина Василева Запрянова
  Генчо Петров Лазаров

 

212. Секционна избирателна комисия № 293200214, САЩ, Маунтинсайд Ню Джърси - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Стоянова Мишев
СЕКРЕТАР: Катерина Веселинова Хубанова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Илиева Лазарова
  Радиана Бориславова Карагьозова
  Стефан Георгиев Стефанов

 

213. Секционна избирателна комисия № 293200215, САЩ, Медисън, Илинойс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Иванов Колев
СЕКРЕТАР: Иван Малинов Малинов
ЧЛЕНОВЕ: Ангел Георгиев Лешков
  Валентин Атанасов Гърков
  Емил Тодоров Трифонов

 

214. Секционна избирателна комисия № 293200216, САЩ, Нейпълс

Флорида - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Милчов Чергов
СЕКРЕТАР: Светослав Викторов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Дебора Николаева Стефанова
  Невена Георгиева Кесякова
  Росен Маринов Спасов

 

215. Секционна избирателна комисия № 293200217, САЩ, Норуолк, Кънектикът - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Димитров Харисков
СЕКРЕТАР: Стефка Стефанова Антонова
ЧЛЕНОВЕ: Костадин Димитров Димитров
  Катя Петрова Раева
  Анни Иванова Божилска-Неделчева

 

216. Секционна избирателна комисия № 293200218, САЩ, Сан Диего, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Александров Томов
СЕКРЕТАР: Ангел Василев Ангелов
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Огнянова Цанкова
  Маринка Йорданова Зонева
  Вася Валентинова Василева

 

217. Секционна избирателна комисия № 293200219, САЩ, Сан Франциско, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Мариова Бъчварова
СЕКРЕТАР: Калинка Василева Плачкова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Маринова Неева
  Момчил Димитров Кюркчиев
  Павлина Николова Янакиева

 

218. Секционна избирателна комисия № 293200220, САЩ, Сейнт Пол, Минесота - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светослав Иванчов Миленов
СЕКРЕТАР: Димитър Ивайлов Бачев
ЧЛЕНОВЕ: Симеон Христов Димитров
  Сурай Садък Ибрям
  Мирослав Слободанов Атич

 

219. Секционна избирателна комисия № 293200221, САЩ, Сиатъл, Вашингтон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислава Стефанова Стефанова
СЕКРЕТАР: Любомир Делянов Грънчаров
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Валентинова Димчева
  Атанас Иванов Иванов
  Емил Пламенов Тодоров

 

220. Секционна избирателна комисия № 293200222, САЩ, Финикс, Аризона - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Йорданов Пенев
СЕКРЕТАР: Янко Василев Йорданов
ЧЛЕНОВЕ: Велко Георгиев Неделчев
  Веселин Кирилов Милчев
  Минчо Белчев Мелничаров

 

221. Секционна избирателна комисия № 293200223, САЩ, Хаянис Масачузетс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян Валентинов Каменов
СЕКРЕТАР: Радостин Асенов Лободов
ЧЛЕНОВЕ: Емил Александров Беров
  Костадин Христов Митрев
  Петър Георгиев Крайчев

 

222. Секционна избирателна комисия № 293200224, САЩ, Хюстън, Тексас - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гроздан Николаев Грозев
СЕКРЕТАР: Гергата Храброва Алексиева
ЧЛЕНОВЕ: Мирослав Борисов Маринов
  Надя Милчива Попова
  Петьо Любомиров Върбанов

 

223. Секционна избирателна комисия № 293200225, САЩ, Шамбърг, Илинойс - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велина Тодорова Иванова
СЕКРЕТАР: Борис Цветанов Борисов
ЧЛЕНОВЕ: Елена Йорданова Липкова
  Стоян Тодоров Дечев
  Светозар Ангелов Димитров

 

224. Секционна избирателна комисия № 293200226, САЩ, Ървайн, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петрослав Здравков Душков
СЕКРЕТАР: Вера Лазарова Анчева
ЧЛЕНОВЕ: Румен Емилов Петров
  Калин Боянов Крумов
  Мария Петков Бобева

 

225. Секционна избирателна комисия № 293200227, САЩ, Куинс, Ню Йорк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Николаева Хамбарджиева
СЕКРЕТАР: Венера Иванова Върбанова
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Николов Стоянов
  Юлиана Живкова Ангелова
  Полина Геронтиева Георгиева

 

226. Секционна избирателна комисия № 293200228, САЩ, Батон Руж, Луизиана - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наташа Кирилова Иванова
СЕКРЕТАР: Юри Стефанова Щерева-Коларова
ЧЛЕНОВЕ: Михаил Володиев Божков
  Силвия Иванова Механджийска
  Кирил Минков Киров

 

227. Секционна избирателна комисия № 293200229, САЩ, Джаксънвил, Флорида - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилислава Любомирова Матеева
СЕКРЕТАР: Станка Георгиева Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Адриан Йорданов Петров
  Пламен Пантлеев Танев
  Любомира Димитрова Георгиева

 

228. Секционна избирателна комисия № 293200230, САЩ, Оукланд, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Георгиева Трандева
СЕКРЕТАР: Весела Бориславова Ацева
ЧЛЕНОВЕ: Николай Георгиев Георгиев
  Мария Христова-Мацукава
  Александър Красимиров Камбуров

 

229. Секционна избирателна комисия № 293200231, САЩ, Питсбърг, Пенсилвания - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генко Георгиев Гешев
СЕКРЕТАР: Милен Любенов Станоев
ЧЛЕНОВЕ: Емил Христов Иванов
  Надежда Константинова Тодорова
  Николай Георгиев Недев

 

230. Секционна избирателна комисия № 293200232, САЩ, Сакраменто, Калифорния - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Кирилова Иванова
СЕКРЕТАР: Лъчезара Стоянова Стоева
ЧЛЕНОВЕ: Таня Акс
  Евелина Цветанова
  Мариела Платнер

 

231. Секционна избирателна комисия № 293200233, САЩ, Синсинати Охайо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Михайлова Испиридонова - Патридж
СЕКРЕТАР: Ирен Иванова Мерджанска
ЧЛЕНОВЕ: Николай Петров Станков
  Дойчин Димитров Кършовски
  Станимир Петков Граматиков

 

232. Секционна избирателна комисия № 293200234, САЩ, Солт Лейк Сити, Юта - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Василева Петрова
СЕКРЕТАР: Цветомила Димитрова Вълчева
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Павлова Павлова
  Преслава Федева Стоянова
  Мариана Лазарова Антонова

 

233. Секционна избирателна комисия № 293300235, Сингапур, Сингапур - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александрина Евгениева Гигова
СЕКРЕТАР: Тодор Димитров Енчев
ЧЛЕНОВЕ: Боян Евгениев Велев
  Мартин Красимиров Ангелов
  Стефан Бисеров Тасчиев

 

234. Секционна избирателна комисия № 293400236, Словакия, Братислава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Христов Йовчевски
СЕКРЕТАР: Еленка Андрева Арнаудова
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Красимирова Петрова
  Петър Тодоров Младенов
  Вероника Димитрова Петкова

 

235. Секционна избирателна комисия № 293500237, Словения, Любляна - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Желязкова Големанова Кухар
СЕКРЕТАР: Ирена Росенова Богоев
ЧЛЕНОВЕ: Пламен Христов Кънчев
  Виктор Красимиров Чаушев
  Богдана Стефанова Жепич

 

236. Секционна избирателна комисия № 293600238, Сърбия, Ниш - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Генадиев Христов
СЕКРЕТАР: Игор Троянов
ЧЛЕНОВЕ: Васко Крумов Величков
  Лозан Иванов Антов
  Славица Андонов

 

237. Секционна избирателна комисия № 293600239, Сърбия, Белград - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Христов Енчев
СЕКРЕТАР: Ася Илиева Кутева-Джурица
ЧЛЕНОВЕ: Георги Стоянов Карагеоргиев
  Емилия Пенчева Хаджиолова
  Паулина Иванова Министерова

 

238. Секционна избирателна комисия № 293600240, Сърбия, Димитровград, КИЦ „Цариброд" -- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милисав Николов
СЕКРЕТАР: Марина Илийев
ЧЛЕНОВЕ: Анкица Маноилов
  Джордже Маринков
  Даниела Милошев

 

239. Секционна избирателна комисия № 293600241, Сърбия, Босилеград - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драголюб Иван Иванчов
СЕКРЕТАР: Юлиан Косев Китипов
ЧЛЕНОВЕ: Бойчо Димитров Димитров
  Радко Пенев Стоянчов
  Воислав Зоран Стойов

 

240. Секционна избирателна комисия № 293700242, Турция, Анкара Посолство - 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Ненкова Петрова
СЕКРЕТАР: Кямуран Мюмюнали Рамис
ЧЛЕНОВЕ: Танел Неджет Рифат
  Добромира Стойкова Кирова
  Турхан Айдън Апдула

 

241. Секционна избирателна комисия № 293700....., Турция, Анкара Посолство -2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР:  
ЧЛЕНОВЕ:  
   
   

 

242. Секционна избирателна комисия № 293700256, Турция, Истанбул, Генерално Консулство 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Иванова Кадийска
СЕКРЕТАР: Бехнар Шукри Юзеир
ЧЛЕНОВЕ: Лилияна Севдалинова Маджарова
  Фатме Мустафа Джелил
  Ася Стефанова Лалкова

 

243. Секционна избирателна комисия № 293700......, Турция, Истанбул, Генерално Консулство 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вена Ивелинова Златева
СЕКРЕТАР: Асим Илхан Чауш
ЧЛЕНОВЕ: Гюнер Джунейт Сали
  Имрен Хълми Шаипоглу
  Ниран Илханова Ангелова

 

244. Секционна избирателна комисия № 293700261, Турция, Одрин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руско Димитров Георгиев
СЕКРЕТАР: Антоанета Ненова Берберова
ЧЛЕНОВЕ: Бедиха Ахмед Докаджълар
  Севда Менкова Иванова
   

 

245. Секционна избирателна комисия № 293700....., Турция, КК Бурса 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фикрет Ибрямов Мустафов
СЕКРЕТАР: Станислава Петрова Папучарова
ЧЛЕНОВЕ: Асие Мохамед Али
  Фатме Алиева Менедиева
  Хасан Осман Хасан

 

246. Секционна избирателна комисия № 293700....., Турция, КК Бурса 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зеки Селяхатинов Еминов
СЕКРЕТАР: Джейлан Исмаил Исмаил
ЧЛЕНОВЕ: Тюркер Шинаси Мюмюн
  Владина Иванова Петкова
  Зейнеп Мустафа Хасан

 

247. Секционна избирателна комисия № 293800263, Унгария, Будапеща - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Париса Серафимова Попниколова
СЕКРЕТАР: Милка Христова Василева-Петковне
ЧЛЕНОВЕ: Стела Николаева Краева
  Любомир Александров Димитров
  Ива Николова Постолова

 

248. Секционна избирателна комисия № 293900264, Финландия, Хелзинки - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алек Методиев Каленски
СЕКРЕТАР: Стела Неделчева Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Яна Стефанова Цанева
  Венета Любомирова Заякова
  Мая Алипи Константинова

 

249. Секционна избирателна комисия № 293900265, Финландия, Тампере - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Георгиев Георгиев
СЕКРЕТАР: Стефан Иванов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Росица Стаменова Минкова
  Елиас Рауно Мякинен
  Станислав Петромилов Нончев

 

250. Секционна избирателна комисия № 294000266, ФР Германия, Берлин 1 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Тодорова Костова
СЕКРЕТАР: Криста Петрова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Галина Статулова Карабашева
  Мариета Атанасова Йотова
   

 

251. Секционна избирателна комисия № 294000267, ФР Германия, Берлин 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Георгиев Дерменджиев
СЕКРЕТАР: Веселинка Александрова Дечева-Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Димитров Гогов
  Ивайло Иванов Вълчев
  Михаела Димова Станкова

 

252. Секционна избирателна комисия № 294000268, ФР Германия, Берлин 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ради Стефанов Футеков
СЕКРЕТАР: Полина Руменова Мицова
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Георгиева Топчийска-Бобенкова
  Николай Олег Колев
  Евгения-Самуила Красимирова Недева

 

253. Секционна избирателна комисия № 294000270, ФР Германия, Хамбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлозар Бонев Иванов
СЕКРЕТАР: Виолетка Петрова Караиванова
ЧЛЕНОВЕ: Красимир Николов Калчев
  Елиза Пламенова Янкова
  Ирина Христова Стоянова

 

254. Секционна избирателна комисия № 294000271, ФР Германия, Мюнхен 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Лазарова Каменова
СЕКРЕТАР: Румяна Николаева Вангелова
ЧЛЕНОВЕ: Милена Александрова Фанева
  Димана Балчева Балчева
  Ганка Руменова Чивчибашева

 

255. Секционна избирателна комисия № 294000272, ФР Германия, Мюнхен 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Замфирова Маринова
СЕКРЕТАР: Димитрина Господинова Ланг
ЧЛЕНОВЕ: Иван Смилянов Филчев
  Милко Николов Милушев
  Зоя Георгиева Христова

 

256. Секционна избирателна комисия № 294000273, ФР Германия, Мюнхен 3- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Преслава Димитрова Костова
СЕКРЕТАР: Силвия Младенова Стевановска
ЧЛЕНОВЕ: Айфер Шабан Частър
  Морена Иванова Димитрова
  Цветелина Маргаритова Цветанова

 

257. Секционна избирателна комисия № 294000275, ФР Германия, Франкфурт 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Георгиева Кръстева
СЕКРЕТАР: Стоимен Пламенов Стоименов
ЧЛЕНОВЕ: Ивайло Владимиров Абаджиев
  Габриела Георгиева Луканова
  Любомир Ангелов Петков

 

258. Секционна избирателна комисия № 294000276, ФР Германия, Франкфурт 2- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Милчев Василев
СЕКРЕТАР: Кристина Здравкова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Румен Минев Бонев
  Нели Неделчева Илчева
  Румяна Иванова Начева

 

259. Секционна избирателна комисия № 294000278, ФР Германия, Магдерубрг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Иванова Константинова
СЕКРЕТАР: Симона Емилова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Кристина Антонова Христова
  Галина Венциславова Цветанова-Костова
  Габриела Стефанова Христова

 

260. Секционна избирателна комисия № 294000279, ФР Германия, Дармщат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Иванова Иванова
СЕКРЕТАР: Наталия Константиновна Аярова
ЧЛЕНОВЕ: Лилия Иванова Василева
  Лучия Георгиева Бакалчева
  Ани Пламен Георгиева

 

261. Секционна избирателна комисия № 294000280, ФР Германия, Дортмунд - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Илиянов Стефанов
СЕКРЕТАР: Васил Стайков Седянков
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Людмилова Стойчева
  Веселин Василев Горнишки
  Мая Младенова Петрова

 

262. Секционна избирателна комисия № 294000281, ФР Германия, Дрезден - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Христов Христов
СЕКРЕТАР: София Руменова Трайкова
ЧЛЕНОВЕ: Веселин Минчев Минчев
  Елена Христова Борованска
  Десислава Ангелова Найденова-Господинова

 

263. Секционна избирателна комисия № 294000282, ФР Германия, Дюселдроф - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Димитрова Тодорова
СЕКРЕТАР: Александър Евтимов Стаменов
ЧЛЕНОВЕ: Христиана Петрова Димитрова
  Мария Георгиева Казанджиева
  Яна Перкова Каменова-Цанкова

 

264. Секционна избирателна комисия № 294000283, ФР Германия, Карлсруе - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Начева Накова
СЕКРЕТАР: Ивелина Илиянова Хинкова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Пламенов Личев
  Илиана Илиева Тонова
  Александър Митков Тошовски

 

265. Секционна избирателна комисия № 294000284, ФР Германия, Кьолн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Тонев
СЕКРЕТАР: Станислава Галинова Цеферер
ЧЛЕНОВЕ: Жулиа Георгиева Николова
  Симона Петкова Славова
  Николай Илиев Илиев

 

266. Секционна избирателна комисия № 294000286, ФР Германия, Манхайм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Пламенова Прокопиева
СЕКРЕТАР: Пламен Владимиров Бакалов
ЧЛЕНОВЕ: Росица Димитрова Узунова
  Славея Симеонова Танева
  Николай Владимиров Маринов

 

267. Секционна избирателна комисия № 294000287, ФР Германия, Нюрнберг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Любомиров Стоилов
СЕКРЕТАР: Любомира Димитрова Фандъкова-Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Благоев Попчев
  Габриела Христова Бенчева
  Лилия Детелинова Комитска

 

268. Секционна избирателна комисия № 294000288, ФР Германия, Регенсбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Антонова Тончева
СЕКРЕТАР: Живка Марчева Желязова
ЧЛЕНОВЕ: Галина Лалева Лалева
  Благовеста Викторова Цонева
  Владимир Петков Пенков

 

269. Секционна избирателна комисия № 294000289, ФР Германия, Фрайбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дима Христева Кюртидис
СЕКРЕТАР: Петър Генадиев Георгиев
ЧЛЕНОВЕ: Илияна Бориславова Вътева
  Илиана Светлозарова Елдърова
  Мария Димитрова Мишкова

 

270. Секционна избирателна комисия № 294000290, ФР Германия, Щутгарт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ева Яворова Тодорова
СЕКРЕТАР: Невяна Тодорова Томева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Николов Кутелов
  Нина Генчева Георгиева - Беленозова
   

 

271. Секционна избирателна комисия № 294100291, Франция, Париж 1- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Христов Тодоров
СЕКРЕТАР: Дора Стоянова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Ирина Владимирова Верне
  Марияна Николаева Бояджиева
  Величка Златкова Андреева-Льо-Бра

 

272. Секционна избирателна комисия № 294100292, Франция, Париж 2 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Йорданов Цветков
СЕКРЕТАР: Петър Георгиев Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Марина Иванова Иванова
  Анна Димитрова Лазарова
   

 

273. Секционна избирателна комисия № 294100293, Франция, Париж 3 - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елина Иванова Узунова
СЕКРЕТАР: Любомир Гергинов Роглев
ЧЛЕНОВЕ: Станимир Атанасов Димитров
  Веселина Михайлова Евдокимова
   

 

274. Секционна избирателна комисия № 294100294, Франция, Страсбург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лидия Борисова Михова
СЕКРЕТАР: Йоана Детелинова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Александър Веселинов Манов
   
   

 

275. Секционна избирателна комисия № 294100295, Франция, Марсилия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Цветкова Йорданова
СЕКРЕТАР: Теодора Василева Герен
ЧЛЕНОВЕ: Росица Тодорова Георгиева
  Виолета Лалева Драголова
  Галина Тошкова Митова

 

276. Секционна избирателна комисия № 294100296, Франция, Лион - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ралица Василева Иванова
СЕКРЕТАР: Мариана Йотова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Ангелина Иванова Илиева
  Богдана Власаки Кръстева
  Иван Николаев Аршинков

 

277. Секционна избирателна комисия № 294100297, Франция, Тулуза - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венета Ангелова Петрова
СЕКРЕТАР: Мирослава Валентинова Байчева
ЧЛЕНОВЕ: Георги Георгиев Петров
  Ирина Миткова Христозова
  Петър Георгиев Владимиров

 

278. Секционна избирателна комисия № 294100298, Франция, Бордо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Димчева Дюбул-Асенова
СЕКРЕТАР: Емилия Николова Змийчарова
ЧЛЕНОВЕ: Надя Георгиева Михайлова
  Александър Емилов Мирчев
  Христо Христов Гутев

 

279. Секционна избирателна комисия № 294100299, Франция, Ница - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Цветанова Попова
СЕКРЕТАР: София Зухер Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Тодоров Няголов
  Виктор Ганчев Георгиев
  Сергей Стойнев Тасев

 

280. Секционна избирателна комисия № 294100300, Франция, Контрес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василий Иванов Иванов
СЕКРЕТАР: Михаил Иванов Станчев
ЧЛЕНОВЕ: Хубавена Йосифова Кирова
  Сунаѝ Мустафа Мехмед
  Севие Елвидатова Еюб

 

281. Секционна избирателна комисия № 294100301, Франция, Лил - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Людмилова Янева
СЕКРЕТАР: Росица Пеева Александрова
ЧЛЕНОВЕ: Боян Валентинов Бялков
  Елина Емилова Демерджиева
  Данаил Йорданов Дамянов

 

282. Секционна избирателна комисия № 294100302, Франция, Монпелие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Василева Милкова
СЕКРЕТАР: Мария Атанасова Найденова
ЧЛЕНОВЕ: Златко Валериев Милоев
  Мариела Петрова Стефанова
  Жулиде Рефет Шефкет

 

283. Секционна избирателна комисия № 294200303, Хърватия, Загреб - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Николаева Гласнова
СЕКРЕТАР: Момчил Стоянов Райчевски
ЧЛЕНОВЕ: Дориана Жак Коен
  Маргарита Здравкова Велева
  Калин Василев Лазаров

 

284. Секционна избирателна комисия № 294300304, Чехия, Прага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Петрова Димитрова
СЕКРЕТАР: Емилия Георгиева Пейчева
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова
  Володя Стоянов Гоцев
  Татяна Ангелова Мухлова

 

285. Секционна избирателна комисия № 294300305, Чехия, Бърно - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бисер Тодоров Крайчев
СЕКРЕТАР: Галя Петрова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Сашо Аврамов Михайлов
   
   

 

286. Секционна избирателна комисия № 294400306, Швейцария, Базел - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елица Тодорова Пеева
СЕКРЕТАР: Димитър Димитров Немски
ЧЛЕНОВЕ: Елена Веселинова Керачева
  Виктория Тодорова Великова
  Йорданка Стефанова Добрева

 

287. Секционна избирателна комисия № 294400307, Швейцария, Берн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бистра Димова Секулич
СЕКРЕТАР: Татяна Милчева Пенева
ЧЛЕНОВЕ: Валя Василева Митева
  Блага Конова Стоева
  Кристиан Петров Ванев

 

288. Секционна избирателна комисия № 294400308, Швейцария, Женева - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Христов Анчев
СЕКРЕТАР: Вера Венелинова Йоцова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Алексей Еленков Андреев
  Пламена Христова Парашкевова
  Кръстина Ивайлова Христова

 

289. Секционна избирателна комисия № 294400309, Швейцария, Цюрих - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Васков Томов
СЕКРЕТАР: Мариела Василева Тунтова
ЧЛЕНОВЕ: Красимира Минкова Пъдешка - Аманфо
  Димитър Александров Хаджийски
  Григор Димитров Зяпков

 

290. Секционна избирателна комисия № 294400310, Швейцария, Лозана - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Христова Гфелер
СЕКРЕТАР: Силвина Антонова Джове
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Георгиева Караманлиева
  Борис Петков Киров
  Светослав Георгиев Карабашев

 

291. Секционна избирателна комисия № 294500311, Швеция, Стокхолм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йоана Людмилова Илчева
СЕКРЕТАР: Валентин Михайлов Гайдаров
ЧЛЕНОВЕ: Галатея Кирилова Коликова
   
   

 

292. Секционна избирателна комисия № 294500312, Швеция, Малмьо - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тахирюмер Фарис Мюмюн
СЕКРЕТАР: Надя Андонова Велева
ЧЛЕНОВЕ: Евгений Димитров Минчев
  Емин Сабри Сали
  Алексей Иванов Сугарев

 

293. Секционна избирателна комисия № 294500313, Швеция, Гьотеборг - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Бойкова Сугарева
СЕКРЕТАР: Емилия Венчова Стоева
ЧЛЕНОВЕ: Володя Калчев Райков
   
   

 

294. Секционна избирателна комисия № 293100314, Русия , Санкт Петербург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Петров Марков
СЕКРЕТАР: Десислава Стефанова Колева
ЧЛЕНОВЕ: Красимир Борисов Лозанов
  Борислав Красимиров Димитров
  Борис Димитров Алексиев

 

ІІ. Незаетите места в секционните избирателни комисии ще бъдат попълнени по реда на чл. 104, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ІІІ. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или Министърът на външните работи да представят в ЦИК предложенията си за членове на СИК извън страната на незаетите места не по-късно от 5 дни преди изборния ден .

ІV. Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в предложените от тях състави на секционните избирателни комисии извън страната. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно 7 дни преди изборния ден.

V. УТВЪРЖДАВА списък с резервните членове на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2639-НР/

2695-НР/

2720-НР/

2748-НР/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения