Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2744-ПВР/МИ
София, 10 юли 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 635/10.07.2013 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за назначаване на Димитър Тодоров Димитров за председател на ОИК на мястото на освободената с Решение № 2734-ПВР/МИ от 3 юли 2013 г. Галина Иванова Стоянова и Захаринка Иванова Истаткова за заместник-председател на ОИК, на мястото на освободената с Решение № 2741-ПВР/МИ от 5 юли 2013 г. Рени Крумова Панева. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Димитър Тодоров Димитров и Захаринка Иванова Истаткова и 2 бр. пълномощни, които са в преписката за назначаване на ОИК - Своге, Софийска област.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Димитър Тодоров Димитров, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Захаринка Иванова Истаткова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения