Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2742-НС
София, 8 юли 2013 г.

ОТНОСНО: невъзстановяване на изборни безлихвени депозити от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс невъзстановените суми от депозити по чл. 79, ал. 2 от ИК постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 80, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партиите за участие в изборите за Четиридесет и второто Народно събрание на 12 май 2013 г., регистрирани за участие, но не представили кандидатски листи за народни представители, както следва:

 

Партия
1 ПП „Български демократичен съюз „Радикали"
2 ПП „Обединена социалдемокрация"
3 ПП „Политически клуб „Екогласност"
4 ПП „Земеделски народен съюз"
5 ПП „Национален идеал за единство"
6 ПП „Никола Петков"
7 ПП „Национално движение за права и свободи"
8 ПП „Синьо единство"
9 ПП „Новото време"

 

2. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от регистрираните партии, както и от инициативните комитети за издигане на независими кандидати, за участие в изборите за Четиридесет и второто Народно събрание на 12 май 2013 г., чиято регистрация е заличена по чл. 83, ал. 5, съответно по чл. 29, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, както следва:

 

Партия, независим кандидат
1 ПП „Зелена партия"
2 ПП „Солидарност"
3 ПП „Партия на българските комунисти"
4 Независим кандидат Октай Хасанов Енимехмедов

 

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, на партиите и на инициативния комитет, чиито депозити подлежат на превеждане по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения