Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2738-МИ
София, 3 юли 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели във втория тур на частичния избор за кмет на община Варна на 7 юли 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 607 от 03.07. 2013 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" във втория тур на частичния избор за кмет на община Варна на 7 юли 2013 г. Сдружението е регистрирано с Решение на ЦИК № 2725-МИ от 26.06.2013 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 114 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 382 (триста осемдесет и две) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2706-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" във втория тур на частичния избор за кмет на община Варна на 7 юли 2013 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1

Радка Найденова Димитрова

 

2

Димитър Николов Димитров

 

3

Евгения Димитрова Тодорова

 

4

Калин Миланов Гьошков

 

5

Павлина Милкова Кирилова

 

6

Емил Николов Иванов

 

7

Боряна Стоянова Вълчева

 

8

Ивелина Кръстева  Георгиева

 

9

Ренета Атанасова Йорданова

 

10

Наско Маринов Георгиев

 

11

Тодор Иванов Тодоров

 

12

Бойко Христов Боев

 

13

Ивелин Тодоров Тодоров

 

14

Калинка Иванова Димитрова

 

15

Стоян Русев Атанасов

 

16

Матей Петров Ванков

 

17

Христо Петров Янчев

 

18

Петър Кръстев Цветанов

 

19

Мария Панайотова Алексиева

 

20

Величка Димитрова Захариева

 

21

Цветанка Николова Янкова

 

22

Добринка Андреева Стефанова

 

23

Ирена Андреева Георгиева

 

24

Станка Денева Николова

 

25

Марин Димитров Цветков

 

26

Росица Янкова Малчева

 

27

Йонка Денчева Янкова

 

28

Донка Андреева Филева

 

29

Родина Рачева Орманова

 

30

Маруся Рафаилова Баева

 

31

Веска Ласкова Панайотова

 

32

Марина Петрова Стефанова

 

33

Мария Георгиева Славова

 

34

Мария Ненова Ненова

 

35

Йорданка Василева Юнакова

 

36

Галина Тодорова Занкова

 

37

Валентина Кръстева Бочева

 

38

Първана Стоянова Душева

 

39

Роза Любенова Стоева

 

40

Таня Николаева Петрова

 

41

Атанас Иванов Гюмюшев

 

42

Петър Янчев Петров

 

43

Мария Димитрова Панайотова

 

44

Станка Николова Димитрова

 

45

Милен Калинов Маринов

 

46

Георги Василев Василев

 

47

Свобода Аспарухова Туджева

 

48

Велислав Димитров Калчев

 

49

Христинка Димитрова Шопова

 

50

Георги Маринов Илиев

 

51

Недялка Тодорова Дякова

 

52

Стефка Николова Белчева

 

53

Стилиян Ангелов Кърджилов

 

54

Ивайло Владимиров Гьондеров

 

55

Михаил Иванов Чакалов

 

56

Мария Желязкова Калудова

 

57

Донка Дичкова Вълчева

 

58

Иванка Тодорова Дражева

 

59

Младен Григоров Стоилов

 

60

Райна Андреева Николова

 

61

Злати Рачев Златев

 

62

Цветанка Тодорова Стефанова

 

63

Димо Николов Димов

 

64

Мария Димитрова Иванова

 

65

Маргарита Иванова Дойнова

 

66

Надежда Донкова Георгиева

 

67

Миладин Тасков Софрониев

 

68

Катерина Влаева Йорданова

 

69

Ана Кънчева Костадинова

 

70

Стоян Стоянов Димитров

 

71

Иван Стефанов Маринов

 

72

Иван Найденов Кръстев

 

73

Борислав Иванов Бауренски

 

74

Марушка Йорданова Анева

 

75

Анета Иванова Иванова

 

76

Русанка Добрева Жекова

 

77

Нено Гетов Ценов

 

78

Юлия Борисова Тунчева

 

79

Еню Стоянов Раличков

 

80

Добринка Атанасова Бояджиева

 

81

Милена Николова Проданова

 

82

Донка Георгиева Гочева

 

83

Красимир Здравков Кирилов

 

84

Диан Димитров Даскалов

 

85

Бисерка Иванова Стоянова

 

86

Деньо Стоянов Вълчев

 

87

Нели Иванова Танчева

 

88

Юлия Кацарова Бешевлиева

 

89

Димитър Петров Маджеракиев

 

90

Олег Младенов Николов

 

91

Иван Венциславов Кючуков

 

92

Петър Сълев Петров

 

93

Русин Владимиров Борисов

 

94

Стефка Драганова Христова

 

95

Стефка Златева Ковачева

 

96

Желязко Илиев Желязков

 

97

Кирил Младенов Николов

 

98

Димитър Пеев Георгиев

 

99

Саша Гранцер Цекова

 

100

Иван Пламенов Начков

 

101

Конда Иванов Кондов

 

102

Добромир Христов Атанасов

 

103

Паунка Христова Христова

 

104

Дешпина Димитрова Илиева

 

105

Славка Георгиева Вълчинова

 

106

Пламенка Николаева Венкова

 

107

Иван Илиев Илиев

 

108

Иванка Георгиева Павлова

 

109

Георги Стоянов Димитров

 

110

Алдин Русев Михайлов

 

111

Сийка Стефанова Папазова

 

112

Диян Пламенов Петков

 

113

Дарина Стоянова Няголова

 

114

Кольо Петров Колев

 

115

Лилия Борисова Чорбаджиева

 

116

Лина Георгиева Великова

 

117

Иванка Йорданова Камбурова

 

118

Красимир Александров Ризов

 

119

Светлана Христова Христова

 

120

Иван Гунчев Иванов

 

121

Тодор Георгиев Пастърмаджиев

 

122

Николай Пламенов Чернев

 

123

Илия Тодоров Илиев

 

124

Мара Пенчева Димитрова

 

125

Здравка Петкова Еменджиева

 

126

Руска Петрова Коркинова

 

127

Теодора Владимирова Ташева

 

128

Владимир Василев Ташев

 

129

Цветомир Стойчев Марков

 

130

Анна Атанасова Костадинова

 

131

Йорданка Калистратова Тодорова

 

132

Стоян Иванов Бумбалов

 

133

Добринка Йорданова Добрева

 

134

Марийка Петрова Драганова

 

135

Генка Маркова Бумбалова

 

136

Николина Димитрова Бабачева

 

137

Никола Атанасов Кожухаров

 

138

Никола Иванов Аврамов

 

139

Мартин Стелиянов Тончев

 

140

Тодорка Янева Овчарова

 

141

Анелия Петрова Кокошарова

 

142

Деян Петров Ковачев

 

143

Величка Радева Петрова

 

144

Недялка Иванова Трифонова

 

145

Александър Янчев Калчев

 

146

Елена Николова Кирилова

 

147

Гана Веселинова Ганчева

 

148

Костадинка Георгиева Аврамова

 

149

Иванка Иванова Русева

 

150

Ани Иванова Василева

 

151

Деян Илиев Дойчев

 

152

Николай Светлозаров Гочев

 

153

Велико Дочев Боев

 

154

Георги Стоянов Гайдов

 

155

Стоянка Янева Димитрова

 

156

Ана Живкова Колева

 

157

Златка Колева Русева

 

158

Евелина Никитова Маджарска

 

159

Тодор Павлов Тодоров

 

160

Георги Иванов Косев

 

161

Петър Маринов Маджаров

 

162

Драгомир Пачков Пачков

 

163

Галина Драганова Пачкова

 

164

Атанас Христов Трайков

 

165

Васил Милков Василев

 

166

Таня Борисова Савова

 

167

Пенка Димитрова Антонова

 

168

Жечо Вълчев Стоянов

 

169

Маргарита Димитрова Митева

 

170

Атанаска Костова Терзиева

 

171

Валентина Иванова Кенарева

 

172

Трифон Борисов Узунов

 

173

Кера Петрова Русева

 

174

Гъркиня Пеева Янкова

 

175

Христо Василев Христов

 

176

Георги Иванов Аламуров

 

177

Огнян Василев Къчев

 

178

Найден Стефанов Куцаров

 

179

Георги Стефанов Харалампиев

 

180

Желязка Кирилова Демирева

 

181

Веска Георгиева Христова

 

182

Стойка Стоева Ковачева

 

183

Стоян Тодоров Мечев

 

184

Марийка Панайотова Добрева

 

185

Георги Тодоров Мечев

 

186

Златка Захариева Николова

 

187

Кристина Руменова Стефанова

 

188

Мария Николова Пенева

 

189

Веска Трифонова Шакарян

 

190

Пламен Ангелов Янаков

 

191

Минчо Димитров Костов

 

192

Геновева Антонова Йорданова

 

193

Бонка Димитрова Стоянова

 

194

Явор Жеков Златев

 

195

Боян Петров Боянов

 

196

Ивайло Николаев Чебаев

 

197

Комна Желязкова Митева

 

198

Галина Иванова Кондова

 

199

Христо Славов Иванов

 

200

Мирослава Симеонова Минчева

 

201

Магдалена Антонова Парчева

 

202

Мария Калинова Германова

 

203

Христо Димитров Ямандиев

 

204

Добринка Лозанова Ганева

 

205

Димитър Божидаров Наумов

 

206

Траян Димитров Христов

 

207

Виолета Ангелова Пенева

 

208

Владимир Николаев Николов

 

209

Славейка Вълчева Чернева

 

210

Георги Димитров Георгиев

 

211

Драгомир Златков Драгиев

 

212

Янка Димитрова Жекова

 

213

Васил Банчев Радев

 

214

Юлиянка Иванова Драгиева

 

215

Мария Драгомирова Милчева

 

216

Ани Ефремова Тодорова

 

217

Магдалена Иванова Дачева

 

218

Мария Динкова Пискова

 

219

Ивелина Иванова Камбурова

 

220

Ивелина Илиева Йорданова

 

221

Благомир Любенов Дочев

 

222

Валентин Иванов Иванов

 

223

Боряна Огнянова Боянова

 

224

Катя Недялкова Атанасова

 

225

Нела Вълчева Никифорова

 

226

Атанаска Великова Михова

 

227

Владимир Николаев Николов

 

228

Иванка Добрева Божилова

 

229

Калина Райкова Иванова

 

230

Велина Стоянова Иванова

 

231

Марияна Вичева Вичева

 

232

Димитричка Петрова Вичева

 

233

Пламена Денчева Алиева

 

234

Камелия Каменова Вълчева

 

235

Теодора Росенова Дянкова

 

236

Пенка Недева Стефанова

 

237

Стефан Димитров Стефанов

 

238

Тодор Трифонов Трифонов

 

239

Галина Веселинова Янева

 

240

Жулвен Ариф Салим

 

241

Недялка Георгиева Ганчева

 

242

Стефка Пантелеева Пантова

 

243

Диана Росенова Дянкова

 

244

Филка Георгиева Ковачева

 

245

Тодор Калоянов Топачаров

 

246

Христина Недялкова Събева

 

247

Пламена Валентинова Василева

 

248

Юлияна Костадинова Панайотова

 

249

Стелиан Славчев Петров

 

250

Аделина Жечкова Скулева

 

251

Пламен Димитров Проданов

 

252

Веселин Георгиев Янев

 

253

Радостин Симеонов Рафаилов

 

254

Валентина Бисерова Тимарова

 

255

Дияна Захариева Гочева

 

256

Виолета Иванова Стоянова

 

257

Юлиан Вълчев Тошев

 

258

Мария Василева Владимирова

 

259

Нуртен Мехмед Мюзекяр-Селимова

 

260

Крум Огнянов Маноилов

 

261

Юлиян Ангелов Петров

 

262

Роберт Венелинов Маринов

 

263

Захарин Иванов Захариев

 

264

Калоян Весков Рачалов

 

265

Валери Зарков Илиев

 

266

Цветослава Евгениева Илиева

 

267

Красимир Ташев Иванов

 

268

Николай  Симеонов Кръстев

 

269

Женя Иванова Колева

 

270

Златина Димитрова Желязкова

 

271

Добромир Добрев Иванов

 

272

Марийка Иванова Стефанова

 

273

Валентина Неделчева Радева

 

274

Петранка Пенчева Иванова

 

275

Даниел Божидаров Трифонов

 

276

Надя Емилова Трифонова

 

277

Надежда Михайлова Зюмбюлска

 

278

Ангел Николаев Славчев

 

279

Петя Иванова Славчева

 

280

Деян Валериев Тачев

 

281

Емануил Димитров Цветанов

 

282

Марияна Стефанова Шаламанова

 

283

Христо Стоянов Костадинов

 

284

Анна Христова Менце

 

285

Албена Недкова Рафаилова

 

286

Цветомир Людмилов Младенов

 

287

Петранка Цонева Жекова

 

288

Надежда Великова Димитрова-Владимирова

 

289

Гергана Борисова Абаджиева

 

290

Анета Константинова Дочева

 

291

Севин Хасан Махмудова

 

292

Махмуд Юсю Махмудов

 

293

Дорин Божков Христов

 

294

Никола Георгиев Николов

 

295

Невена Вълчева Добрева

 

296

Иван Гавраилов Петров

 

297

Петко Стоянов Петков

 

298

Йордан Петров Петков

 

299

Денчо Делчев Пенев

 

300

Михаил Стоянов Костадинов

 

301

Розалия Красимирова Кирилов

 

302

Аделина Жечкова Скулева

 

303

Деспа Михайлова Хараламбиева

 

304

Михаил Михайлов

 

305

Димитър Минев Марков

 

306

Калоян Иванов Стоянов

 

307

Мариета Георгиева Георгиева

 

308

Ербакан Реджеб Идирис

 

309

Милена Георгиева Делидобрева

 

310

Георги Йорданов Добрев

 

311

Пепа Георгиева Топчиева

 

312

Георги Кирилов Топчиев

 

313

Красимира Иванова Панайотова

 

314

Пламен Веселинов Панайотов

 

315

Георги Спасов Славов

 

316

Трифон Николов Трифонов

 

317

Радосвета Илиева Антонова

 

318

Мария Стойчева Вълчева

 

319

Велин Стоянов Сербезов

 

320

Кръстю Стоянов Митков

 

321

Дарина Василева Миткова

 

322

Петя Лефтерова Лефтерова

 

323

Даниела Христова Иванова

 

324

Красимира Георгиева Константинова-Тодорова

 

325

Десислава Георгиева Констанитова

 

326

Даниел Цветков Тодоров

 

327

Михаил Христов Михайлов

 

328

Стефан Николаев Събев

 

329

Стоян Кръстев Митков

 

330

Красимира Богданова Дечева

 

331

Радослава Николова Георгиева

 

332

Росен Владиславов Влайков

 

333

Тодор Николов Тодоров

 

334

Юлиян Валентинов Коларов

 

335

Мариана Николова Николова

 

336

Мария Янкова Живкова

 

337

Цветанка Георгиева Тодорова

 

338

Станислав Христов Костадинов

 

339

Албена Стойчева Жекова

 

340

Виолета Тодорова Демерджиева

 

341

Валентина Марианова Демерджиева

 

342

Златина Димова Чобанова

 

343

Георги Александров Георгиев

 

344

Галин Симеонов Митев

 

345

Доротея Ванева Иванова

 

346

Николинка Георгиева Димитрова

 

347

Теодора Росенова Дянкова

 

348

Станка Христова Димитрова

 

349

Катя Петкова Христова

 

350

Маргарита Иванова Маринова

 

351

Светослав Иванов Савов

 

352

Траян Георгиев Георгиев

 

353

Ивайло Пламенов Балтиев

 

354

Илиян Цветанов Конакчиев

 

355

Димитър Николаев Караатанасов

 

356

Йордан Цветанов Иванов

 

357

Стоян Атанасов Радев

 

358

Теодора Любомирова Танчева

 

359

Сиана Данаилова Димитрова

 

360

Константин-Преслав Ангелов Герасимов

 

361

Веселин Христов Василев

 

362

Милен Илианов Милков

 

363

Красимира Колева Панайотова

 

364

Мартин Емилов Кръстев

 

365

Цветомил Светлинов Антонов

 

366

Васил Станков Мохнев

 

367

Светлозара Милавой Йохнева

 

368

Славка Николова Колева

 

369

Стилян Николаев Бозов

 

370

Любка Анкова Бозова

 

371

Румен Драгиев Колев

 

372

Даниел Руменов Колев

 

373

Нелияна Живкова Живкова

 

374

Евгения Красимирова Борисова

 

375

Добрин Божков Христов

 

376

Вихър Константинов Лилов

 

377

Александра Огнянова Николова

 

378

Емилия Емилова Цанева

 

379

Таня Анчева Цанева

 

380

Тодор Илиев Божинов

 

381

Константин Ангелов Лилов

 

382

Мадлен Кирилова Стоянова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения