Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2727-МИ/НР
София, 22.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е писмо от ОИК – Ветово, с вх. № МИ-15-1457 от 20.10.2015 г., придружено със заявление от Сашо Иванов Цанков за предсрочно прекратяване на пълномощията му като член на ОИК – Ветово. Към преписката за назначаване на ОИК – Ветово, съгласно Решение № 1777-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК се съдържа предложение за резервни членове на ОИК от квотата на партия ГЕРБ.

Централната избирателна комисия приема да назначи на мястото на Сашо Иванов Цанков Даринка Кирилова Петкова, утвърдена като резервен член за ОИК – Ветово. Към преписката са приложени декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и диплома за завършено образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ветово, област Русе, Сашо Иванов Цанков, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветово, област Русе, Даринка Кирилова Петкова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 22.10.2015 в 23:20 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения