Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2697-НС
София, 3 юни 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. е допусната техническа грешка при изписване бащиното име на Евдокия Славчова Асенова, което неправилно е изписано „Славчева". При извършена служебна проверка в регистъра на кандидатите за народни представители се установи, че бащиното име на Евдокия Славчова Асенова е изписано „Славчова".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка при изписване на бащиното име на обявената за избрана за народен представител Евдокия Славчова Асенова с Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г., което да се чете „Славчова", а не „Славчева".

Анулира удостоверение № 246 от 30 май 2013 г.

Да се издаде ново удостоверение с вярното име.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения