Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2697-НС
София, 3 юни 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г. е допусната техническа грешка при изписване бащиното име на Евдокия Славчова Асенова, което неправилно е изписано „Славчева". При извършена служебна проверка в регистъра на кандидатите за народни представители се установи, че бащиното име на Евдокия Славчова Асенова е изписано „Славчова".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка при изписване на бащиното име на обявената за избрана за народен представител Евдокия Славчова Асенова с Решение № 2690-НС от 30 май 2013 г., което да се чете „Славчова", а не „Славчева".

Анулира удостоверение № 246 от 30 май 2013 г.

Да се издаде ново удостоверение с вярното име.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения