Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2680-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 2596-МИ/НР от 14 октомври 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка в Решение № 2596-МИ/НР от 14 октомври 2015 г. на ЦИК относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., в раздел ІІІ „ПРЕДАВАНЕ НА КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ ОИК НА ЦИК“, както следва:

- в буква „а“ текстът „Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 78-МИ-х-К от изборните книжа за изборите за кмет на община, район/и, кметство/ва и Приложение № 69-НР от книжата за референдума“ да се чете „Приложение № 83-МИ-Х-ОС и Приложение № 84-МИ-Х-К от изборните книжа за изборите за кмет на община, район/и, кметство/ва и Приложение № 71-НР от книжата за референдума“;

- в буква „д“ вместо „Приложение № 71-НР от книжата за референдума“ да се чете „Приложение № 69-НР от книжата за референдума“;

- след текста „След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и ОИК подписват протокол – Приложение № 88-МИ от изборните книжа“ да се добави „и Приложение № 67-НР от книжата за референдума“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2596-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения