Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2667-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 2637-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК, за промяна в ОИК – Завет, област Разград

Установена е допусната техническа грешка в изписването на датата на решение № 2637-МИ/НР от 17 октомври 2015г. (по протокола на ЦИК от 17 октомври 2015г.).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2637-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК, като датата на решението да се чете „17 октомври 2015 г.“ вместо „17 септември 2015 г.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2637-МИ/НР/

2682-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения