Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2682-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 2667-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. на ЦИК

Установена е допусната техническа грешка в изписването на текста в частта „ОТНОСНО“ на решение № 2667-МИ/НР от 19 октомври 2015г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2667-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. на ЦИК, като текста в частта „ОТНОСНО“ да се чете „поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 2367-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК, за промяна в ОИК – Оряхово, област Враца“ вместо „поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 2367-МИ/НР от 17 септември 2015 г. на ЦИК, за промяна на ОИК – Завет, област Разград“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2667-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения