Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2649-НС
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК

Като установи, че в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК относно обявяване резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., е допусната техническа грешка, като в заглавието на колона 5 от таблицата по т. 5 от решението вместо числото „40" е изписано числото „15", на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК относно обявяване резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., като в заглавието на колона 5 от таблицата по т. 5 от решението вместо числото „15" да се чете „40".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения