Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2649-НС
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК

Като установи, че в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК относно обявяване резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., е допусната техническа грешка, като в заглавието на колона 5 от таблицата по т. 5 от решението вместо числото „40" е изписано числото „15", на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2642-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК относно обявяване резултатите от гласуването в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, произведени на 12 май 2013 г., като в заглавието на колона 5 от таблицата по т. 5 от решението вместо числото „15" да се чете „40".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения