Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2630-МИ
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Цвета Вълчева Караянчева – председател на областня предизборен щаб на ПП ГЕРБ, срещу решение № 131 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1286 от 13.10.2015 г. чрез ОИК – Кърджали , до Централната избирателна комисия от Цвета Вълчева Караянчева – председател на областня предизборен щаб на ПП ГЕРБ, срещу решение № 131 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което същата се е произнесла по жалба от Цвета Караянчева с вх. № 55/09.10.2015 г. за нарушения на чл. 183, ал. 2 от ИК в агитационни материали на кандидата за кмет на община Кърджали Хасан Азис, издигнат с кандидатската листа на ПП ДПС.

С административната преписка, изпратена от ОИК – Кърджали, са представени: решение № 131/09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали, с данни за публикуването му на интернет страницата на ОИК на 10.09.2015 г.; пълномощно № КО-Г.063/14.08.2015г.; протокол № 18 от 09.10.2015 г. от заседание на ОИК – Кърджали; жалба вх. № 55/09.10.2015 г. от Цвета Караянчева, с приложен към нея снимков материал.

В жалбата се съдържат твърдения, че в агитационни материали на кандидата за кмет на община Кърджали Хасан Азис, разположени на билбордове на територията на община Кърджали, че информацията по чл. 183, ал. 2 от ИК „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ не заема необходимата площ, т.е. не по-малко от лицевата площ на агитационния материал. Оспореното решение е постановено като решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Направено е искане за отмяна на оспореното решение.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е основателна.

Решение № 131 от 09.10.2015 г. ОИК – Кърджали, е постановено като решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК, тъй като направеното предложение за установяване на нарушение и задължаване вр.и.д. кмет на община Кърджали незабавно да премахне всички билбордове на територията на община Кърджали на кандидата за кмет Хасан Азис, в които информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, не е събрало необходимото мнозинство от две трети от гласувалите. От мотивната част на оспореното решение е видно, че ОИК – Кърджали, е разгледала жалбата с приложения към нея снимков материал, като е приела, че агитационните материали, представляващи билборд и транспаранти, съдържат информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, но тя заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на материалите. Общинската избирателна комисия правилно е приела, че жалбата е основателна, доколкото е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК. Правилно общинската избирателна комисия е приела, че съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК кметът на общината премахва и изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс. Направено е предложение да бъде задължен вр.и.д. кмет на община Кърджали незабавно да премахне всички билбордове на територията на община Кърджали на кандидата за кмет Хасан Азис, в които информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. Направеното предложение не е събрало необходимото мнозинство от две трети от гласувалите – от присъстващите в залата 10 членове на ОИК „за“ са гласували 6, а „против“ 4. Така постановеното решение за отхвърляне на жалбата е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а общинската избирателна комисия да бъде задължена да се произнесе с ново решение съобразно мотивите на настоящото решение за приложението на закона.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 131 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК – Кърджали, да се произнесе с ново решение при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения