Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2616-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на членове в състава на секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1789-НС от 12.05.2013 г. от Посолство Берлин с предложение за назначаване в състава на СИК № 325100207, ФР Германия, Берлин, на  членове. В писмото се твърди, че към 18,30 ч. са гласували 850 български граждани, като желание за гласуване са изявили още 300 гласоподаватели, което предполага, че към 20,00 ч. не би било възможно всички желаещи да упражнят правото си на глас в Берлин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА в състава на СИК № 325100207, ФР Германия, Берлин, за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин, Тинка Драгова Троева, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин, Петя Калчева Стелиянова, ЕГН ..., за член.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения