Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2616-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на членове в състава на секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1789-НС от 12.05.2013 г. от Посолство Берлин с предложение за назначаване в състава на СИК № 325100207, ФР Германия, Берлин, на  членове. В писмото се твърди, че към 18,30 ч. са гласували 850 български граждани, като желание за гласуване са изявили още 300 гласоподаватели, което предполага, че към 20,00 ч. не би било възможно всички желаещи да упражнят правото си на глас в Берлин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА в състава на СИК № 325100207, ФР Германия, Берлин, за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин, Тинка Драгова Троева, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 325100207, ФР Германия, Берлин, Петя Калчева Стелиянова, ЕГН ..., за член.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения