Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2612-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Тимев Георгиев, пълномощник на ПП „Лидер“

С вх. No 85 от 12.05.2013 г. е постъпила жалба от Валери Тимев Георгиев, пълномощник на ПП „Лидер", в която се твърди, че РИК № 12 - Монтана не се е произнесла и не е публикувала на интернет страницата си представения на 11.05.2013 г. списък на представителите на партията, в резултат на което те не са били допускани в избирателни секции на територията на област Монтана.

Към жалбата са приложени копие на депозирания на 11.05.2013 г. в РИК № 12 -  Монтана списък на представителите на партията и копие на пълномощно в полза на Валери Тимев Георгиев.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по подадената жалба, при което констатира, че списъкът с имената на представителите на ПП „Лидер" е публикуван на интернет страницата на РИК № 12 - Монтана, както и че РИК № 12 - Монтана е дала указания на СИК представителите на тази политическа партия с подписани, но неподпечатани пълномощни да бъдат допускани в избирателните секции в област Монтана. Поради това ЦИК намира, че жалбата е подадена при липса на правен интерес.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба с вх. № 85 от 12.05.2013 г. от Валери Тимев Георгиев, пълномощник на ПП „Лидер".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения