Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2610-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. поправка на техническа грешка в Решение № 2602-НС от 12 май 2013 г. на ЦИК

Постъпили са писма с вх. № 1766-НС, № 1769-НС и № 1781-НС от 12.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и поправка на техническа грешка в Решение № 2602-НС от 12 май 2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Даниел Великов Димитров, ЕГН ..., като член

2. От секционна избирателна комисия № 324700172, Турция, Истанбул 9, Ертан Мехмед Емин, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 324700175, Турция, Истанбул 12, Радан Радев Янков, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І, Йордан Василев Маринов, ЕГН ..., като член.

5. От секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Гюнер Хюсню Садула, ЕГН ..., като заместник-председател.

6. От секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Десислава Стефанова Колева, ЕГН ..., като член.

7. От секционна избирателна комисия № 324700134, Турция, Бурса 12, Андрeй Cимeoнoв Kръстeв, ЕГН ..., като член.

8. От секционна избирателна комисия № 324700141, Турция, Бурса 19, Юлия Минчева Милева, ЕГН ..., като председател.

9. От секционна избирателна комисия № 324700170, Турция, Истанбул 7, Тунай Ибрамов Басриев, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Катя Иванова Танева, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 324700172, Турция, Истанбул 9, Исмет Наит Чауш, ЕГН ..., за член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700175, Турция, Истанбул 12, Феим Якубов Мустафов, ЕГН ..., за член.

4. В секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І, Едуард Томов Асенов, ЕГН ..., за член.

5. В секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Десислава Стефанова Колева, ЕГН ..., за заместник-председател.

6. В секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Алиме Мехмед Муррадаоглу, ЕГН ..., за член.

7. В секционна избирателна комисия № 324700134, Турция, Бурса 12, Мохамед Аптула Али, ЕГН ..., за член.

8. В секционна избирателна комисия № 324700141, Турция, Бурса 19, Калинка Минчева Герова, ЕГН ..., за председател.

9. В секционна избирателна комисия № 324700170, Турция, Истанбул 7, Дирсен Амед Осман, ЕГН ..., за секретар.

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на техническа грешка:

В Решение № 2602-НС от 12 май 2013 г. бащиното име на назначения за член в СИК № 324700161, Турция, Измир 9, Хикмет Фахми Исмаил, ЕГН ..., да се чете „Фахми" вместо „Сами".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения