Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2608-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са писма с вх. № 1766-НС и № 1769-НС от 12.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 324700123, Турция, Бурса 1, Сидер Мартинов Калинов, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 320900020, Великобритания, Манчестър, Атанас Борисов Спиридонов, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 324700174, Турция, Истанбул 11, Севилджан Сезгин Йюлдже, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 324700151, Турция, Дериндже, Рефик Мурад Молламахмуд, ЕГН ..., като председател.

5. От секционна избирателна комисия № 324700203, Турция, Ялова 2, Христина Рашкова Младенова, ЕГН ..., като секретар.

6. От секционна избирателна комисия № 320900013, Великобритания, Абърдийн, Мариам Ивайлова Давидкова, ЕГН ..., като член.

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 324700123, Турция, Бурса 1, Сабиха Емин Моллахасан, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 320900020, Великобритания, Манчестър, Димира Пламенова Петрова, ЕГН ..., за член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700174, Турция, Истанбул 11, Сеид Хюсни Хабиб, ЕГН ..., за член.

4. В секционна избирателна комисия № 324700151, Турция, Дериндже, Ердинч Елиаса Хасан, ЕГН ..., за председател.

5. В секционна избирателна комисия № 324700203, Турция, Ялова 2, Ахмед Мехмедов Кумалиев, ЕГН ..., за секретар.

6. В секционна избирателна комисия № 320900013, Великобритания, Абърдийн, Десислава Петрова Желязкова, ЕГН ..., за член.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения