Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2601-МИ
София, 5 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема условия и ред за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

 

1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола се извършва във всички избирателни секции с изключение на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора, местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, се публикуват на интернет страниците на ЦИК и ОИК.

2. Техническото и логистичното осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет.

3. Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на СИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали по реда на чл. 215 ИК.

4. Във всяка избирателна секция по т. 1 се осигурява излъчване онлайн в интернет на картина и звук, както и видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването.

5. Излъчването и записването се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване на протокола на секционната избирателна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

6. Министерски съвет осигурява системата за видеонаблюдение и видеозаписване, която се проектира, създава и поддържа по начин, който:

- осигурява в реално време публичен достъп на място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всеки гражданин на територията на страната до наблюдение чрез картина и звук на преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия;

- осигурява високо ниво на защита от кибератаки и компрометиране на процеса на видеозаснемане, като устройствата, използвани за видеонаблюдението и заснемането, нямат други рискови функции, например допълнителен софтуер;

- използва устройства със звук и резолюция, позволяваща разчитането (разпознаването) на номерата в хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и начина по който е гласувано;

- позволява запис на произведеното видеонаблюдение върху технически носител.

7. След подписване на протокола на СИК и изключване на  устройството за видеонаблюдение, СИК опакова устройството и техническия носител на видеозаписа и го предава в общинската администрация на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

8. Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане от избирателните секции в изборните райони, в които с решение на ОИК е насрочен втори тур за кмет, се предават от общинската администрация на съответните СИК за втория тур по реда на т. 3.

9. В общини, в които е насрочен втори тур за кмет ОИК получава от общинската администрация всички устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане след произвеждането на втория тур и ги предава на „Информационно обслужване“ АД, което се удостоверява с протокол, който се подписва и от представители на ЦИК заедно с предаването на ЦИК на останалите книжа и материали от втория тур.

10. В общини, в които няма насрочен втори тур за кмет ОИК получава от общинската администрация устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане и ги предава на „Информационно обслужване“ АД, което се удостоверява с протокол, който се подписва и от представители на ЦИК в периода от 8 до 10 ноември 2023 г.

11. Записите от произведеното видеонаблюдение се публикуват на място, определено с решение на ЦИК за срок от една година. Данните от видеозаснемането се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

EВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения