Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2595-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-612 от 03.10.2023 г. със заявление от Юлия Георгиева Чортленева за освобождаването ѝ като заместник-председател на ОИК – Черноочене.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Черноочене, област Кърджали, Юлия Георгиева Чортленева, ЕГН, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения