Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2593-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Д. В. Г. – упълномощен представител на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Куклен, е постъпила жалба с вх. № МИ-10-164 от 04.10.2023 г. от Д. В. Г. – упълномощен представител на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен.

С Решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Куклен, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Куклен.

Жалбоподателят Д. В. Г. твърди, че при разпределение на ръководните места в СИК ОИК – Куклен, допуска сериозно нарушение за разпределение на местата в ръководствата на СИК, с което са нарушени изискванията на Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

Жалбоподателят счита решението за неправилно и незаконосъобразно, прието при съществени нарушения на изборните правила и норми и в противоречие с указанията на ЦИК, като моли същото да бъде отменено от Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Куклен.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, установи следното:

Жалбата е подадена от лице с правен интерес от оспорването на решение № 62 от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен, и в срока за оспорване, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Оспореното решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. е прието на основание направените предложения от партиите и коалициите за назначаване на СИК в община Куклен.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна, тъй като на проведените консултации при кмета на общината не е постигнато съгласие, а ОИК – Куклен, е съобразила при приемането на решението изискванията на Изборния кодекс и решението на ЦИК, като е назначила съставите на СИК по представените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции.

При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК ОИК – Куклен, е съобразила предложенията на партиите, като при приемането на решението е действала при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Изложените аргументи в жалбата, че е нарушен квотният принцип, като са определени различен брой членове от партия „Възраждане“ в 7 и 9-членни СИК не са подкрепени с конкретни и ясни доказателства, поради което ЦИК приема, че са спазени Методическите указания за определяне съставите не СИК на общината и разпределение на местата в ръководствата на СИК, които са приложение към Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, изменено с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. В. Г. – упълномощен представител на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен

ПОТВЪРЖДАВА решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен.

Решението на ОИК – Куклен, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез ОИК – Куклен, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения