Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2591-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. Д. Б. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Стражица, в частта му относно служебно назначаване в секция № 043100001

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Стражица, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-541 от 01.10.2023 г. от А. Д. Б. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Стражица, в частта му относно служебно назначаване в секция № 043100001.

Жалбоподателят счита, че горепосоченото решение в обжалваната част е постановено в нарушение на закона, тъй като според него не е налице несъвместимост по чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс, тъй като съжителстващият на семейни начала със замененото лице е кандидат за кмет на кметство Царски извор, какъвто избор не се произвежда в секция № 043100001.

Според жалбоподателя несъвместимостта е специфичен термин, уреден в Изборния кодекс, и че целта на закона е да се избегнат случаи, в които кандидат, съпруг/а или съжителстващо лице биха повлияли на съответния вид избор, в конкретния случай, изпълнявайки правомощията си като член на СИК, не би могло по никакъв начин да защитава интереса на кандидат за кмет на кметство, тъй като в тази СИК не се произвежда избор за кмет на кметство, а същият се произвежда в друга СИК (№ 043100030)

Поради изложеното жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразно решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Стражица, в частта му относно служебно назначаване в секция № 043100001: „БИЛО: Светла Илиева Панева. Длъжност: ЧЛЕН, СТАВА: Шибил Стилиянов Костов, Длъжност: ЧЛЕН и да постанови решение, с което да назначи Светла Илиева Панева за член на СИК № 043100001.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

След като разгледа жалбата и преписката по оспореното решение, Централната избирателна комисия установи следното:

С обжалваното решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. ОИК – Стражица е назначила състава на СИК на територията на община Стражица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., предложен от зам.-кмета на община Стражица (за кмет, съгласно Заповед № 1685 от 26.09.2023 г.), съгласно приложение № 1, неразделна част от решението, като прави служебно назначаване в следните секции: секция № 043100001 БИЛО: Светла Илиева Панева. Длъжност: ЧЛЕН, СТАВА: Шибил Стилиянов Костов, Длъжност: ЧЛЕН

С решение № 61-МИ от 30.09.2023 г. относно поправка на технически грешки в решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. за назначаване на СИК на територията на община Стражица ОИК – Стражица допуска поправка на техническа грешка в решение № 60-МИ от 29.09.2023 г., както следва: секция № 043100001 да се чете „секция № 043100005“.

Видно от проведените разисквания, обективирани в протокол № 11 от 29.09.2023 г., при постановяване на обжалваното решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. ОИК – Стражица, членовете на ОИК са приели, че има нарушение на чл. 96 ИК, който препраща към чл. 66 ИК, тъй като според тях законодателят не е разписал какво точно се има предвид в израза „съответния вид избор“ и в Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК също не е упоменато. Приели са, че в Част ІІ от Изборния кодекс, носеща заглавието „Видове избори“ са изброени видовете избори: избори за народни представители за Народно събрание и за Велико народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България и избори за общински съветници и кметове, от което следва, че се има предвид общо понятие за вида избор, в случая избори за общински съветници и кметове.

С оглед на гореизложеното са стигнали до извода, че има несъвместимост по чл. 66 ИК по отношение на предложената за член на СИК № 043100005 Светла Илиева Панева, тъй като същата е във фактическо съжителство с кандидата за кмет на кметство с. Царски извор.

Централната избирателна комисия не споделя тези изводи на ОИК – Стражица, тъй като секция № 043100005 е на територията на гр. Стражица, а лицето, с което същата е във фактическо съжителство, е кандидат за кмет на с. Царски извор, където има друга секционна избирателна комисия. С оглед на горното Светла Илиева Панева не може да влияе по какъвто и да е начин на избора за кмет на с. Царски извор. Става въпрос за различен вид избор и законодателят, приемайки разпоредбите относно несъвместимостта и ограниченията в тях, е имал предвид точно това.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия приема, че решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. в частта относно служебното назначаване на членове на секция № 043100005 е неправилно и незаконосъобразно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Стражица, в частта, в която прави служебно назначаване в секция № 043100005, като неправилно и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Стражица, за произнасяне съобразно мотивната част на настоящото решение.

Решението на ОИК – Стражица, подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново, чрез ОИК – Стражица, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения