Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 259-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Садово, област Пловдив, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-88 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Садово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Садово, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христо Йорданов Паунов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Благовест Йорданов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Димитър Любенов Алексов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ваня Иванова Илиева

 

 

Елена Димитрова Атанасова

 

 

Недялка Филипова Атанасова

 

 

Йорданка Трифонова Чолакова

 

 

Красимира Рангелова Ангелова

 

 

Ивайло Цветков Рангелов

 

 

Милен Атанасов Чолев

 

 

Ангел Стоилов Райчев

 

 

Галина Димитрова Кирчева

 

 

Елена Емилова Желязкова

 

 

Нутие Айдънова Караджова

 

 

Гергана Иванова Ангелова

 

 

Янчо Иванов Янев

 

 

Даниела Петрова Мандева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения