Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2589-МИ
София, 4 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Галина Николова Матанова – кмет на община Панагюрище, срещу решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Панагюрище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-06-426 от 03.10.2023 г. от Галина Николова Матанова – кмет на община Панагюрище, срещу решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Панагюрище, с което ОИК – Панагюрище изпраща по компетентност до кмета на община Панагюрище сигнал от председателя на секционната избирателна комисия на 20-та секция в с. Елшица, община Панагюрище.

Жалбоподателят счита, че решението е незаконосъобразно, немотивирано и издадено при съществено нарушение на процесуалните изисквания, като вместо да разгледа подадения сигнал ОИК – Панагюрище изпраща сигнала по компетентност на кмета на общината, като в решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на комисията липсата на мотиви и аргументи е липса на изложени фактически основания, което води до незаконосъобразност на оспореното решение, тъй като не е спазено общото изискване за форма на административния акт, заложено в чл. 59, ал. 2, т. 4 АПК.

Според жалбоподателят диспозитивът на решението и посочените правни основания са неясни и не са конкретни, тъй като сигналът е подаден от председателя на СИК № 20 и касае несъответствие на помещението с изискванията на закона, което е определено с влязла в сила заповед на кмета, при съблюдаване на всички нормативни условия и извършена предварителна проверка на място.

В сигнала от председателя на назначената СИК в 20-та секция на територията на община Панагюрище са изложени твърдения относно несъответствието на помещението, в което се помещава избирателната секция с изискванията на закона, недобро осветление и отопление на същото. Твърденията на подателя на сигнала са аргументирани с личните му впечатления и с обстоятелството, че е бил председател на същата СИК при предходни избори. Със заповед № 576 от 29.08.2023 г. на кмета на община Панагюрище са образувани избирателните секции на територията на общината. Помещението, в което се помещава цитираната секция, е било проверено от представители на РУ на МВР – Панагюрище, Районната служба по пожарна безопасност – гр. Панагюрище, и не са били констатирани забележки по състоянието на помещението.

Жалбоподателят твърди, че не е ясна волята на ОИК – Панагюрище и изпращането по компетентност на сигнала на кмета на община Панагюрище не може да разреши спора и да даде отговор на твърденията на председателя на 20-та секционна избирателна секция.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 75-МИ от 2023 г. на ОИК – Панагюрище, като незаконосъобразно и да върне преписката на ОИК за ново произнасяне в съответствие с изискванията на закона.

След като разгледа жалбата по оспореното решение, Централната избирателна комисия установи, че сигналът е приет от ОИК – Панагюрище, без да бъде извършена проверка на въпросното помещение, посочено от подателя на сигнала. Следва да се има предвид, че заповедта, с която помещението е определено, е влязла в сила и поради тези причини жалбата на Галина Николова Матанова – кмет на община Панагюрище, срещу решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Панагюрище, е основателна. Освен това ЦИК намира изложените аргументи от жалбоподателя за основателни, тъй като ОИК – Панагюрище не е извършила проверка по сигнала, а директно го е препратила по компетентност на общинската администрация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Панагюрище.

УКАЗВА на ОИК – Панагюрище да извърши проверка по подадения сигнал и да се произнесе за съответствието на определеното със заповед на кмета помещение на секционната избирателна комисия с изискванията на чл. 8 от Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения