Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2584-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Антон Неделчев Стойчев, Стоян Илиев Пъпанов, Росен Славчов Огнянов, Янка Миланова Хранова, Борислав Григоров Стоянов, Петя Георгиева Петрова, Мария Славова Томанова, Евгений Аргиров Караиванов, Иван Николаев Велков, Даяна Богданова Кръстанова и Денка Стойчева Адамова като кандидати за общински съветници и кметове, които едновременно с това са и членове на инициативни комитети, регистриране за издигане на независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

С вх. № МИ-00-79 от 03.10.2023 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по т. 4 от Решение № 2460-МИ от 18.09.2023 г. на ЦИК.

При проверката е установено следното:

Антон Неделчев Стойчев е регистриран от ОИК – Велико Търново, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО – Българско национално движение“, с решение № 91 от 21.09.2023 г. Антон Неделчев Стойчев е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Ваня Николова Николова, регистриран с решение № 21 от 14.09.2023 г. на ОИК – Велико Търново.

Стоян Илиев Пъпанов е регистриран от ОИК – Батак, като независим кандидат за общински съветник с решение № 47-МИ от 26.09.2023 г., като едновременно с това е член на Инициативния комитет за издигането му като независим кандидат, регистриран с решение № 19-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Батак.

Росен Славчов Огнянов е регистриран от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г. Росен Славчов Огнянов е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Васил Михайлов Узунов, регистриран с решение № 8-МИ от 13.09.2023 г. на ОИК – Брезник.

Янка Миланова Хранова е регистрирана от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г. Янка Миланова Хранова е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Васил Михайлов Узунов, регистриран с решение № 8-МИ от 13.09.2023 г. на ОИК – Брезник.

Борислав Григоров Стоянов е регистриран от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г. Борислав Григоров Стоянов е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Васил Михайлов Узунов, регистриран с решение № 8-МИ от 13.09.2023 г. на ОИК – Брезник.

Петя Георгиева Петрова е регистрирана от ОИК – Червен бряг, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Средна европейска класа“, с решение № 88-МИ от 25.09.2023 г. Петя Георгиева Петрова е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Петър Петков Петров, регистриран с решение № 14-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Червен бряг.

Мария Славова Томанова е регистрирана от ОИК – Карлово, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Заедно за силна община“, с решение № 105-МИ от 25.09.2023 г. Мария Славова Томанова е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Петко Томанов Томанов, регистриран с решение № 19-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Карлово.

Евгений Аргиров Караиванов е регистриран от ОИК – Първомай, като кандидат за общински съветник, предложен от МК „СДС (БЗНС)“, с решение № 75-МИ от 26.09.2023 г. Евгений Аргиров Караиванов е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Тодор Димитров Налбантов, регистриран с решение № 13-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Първомай.

Иван Николаев Велков е регистриран от ОИК – Столична, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО – Българско национално движение“, с решение № 168-МИ от 25.09.2023 г. Иван Николаев Велков е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Атанас Нанов Минев, регистриран с решение № 118-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Столична.

Даяна Богданова Кръстанова е регистрирана от ОИК – Столична, като кандидат за общински съветник, предложена от МК „БСП за България (коалиция „БСП за България“, КП „Левицата!“, КП „Неутрална България“, КП „Алтернатива на гражданите“, ПП „Атака“), с решение № 504-МИ от 26.09.2023 г. Даяна Богданова Кръстанова е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Нели Христова Ангелова, регистриран с решение № 42-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Столична.

Денка Стойчева Адамова е регистрирана от ОИК – Тунджа, като кандидат за общински съветник, предложена от коалиция „БСП за България“, с решение № 69-МИ от 26.09.2023 г. Денка Стойчева Адамова е член на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат Росен Господинов Русев, регистриран с решение № 12-МИ от 12.09.2023 г. на ОИК – Тунджа. С писмо вх. № МИ-15-608 от 03.10.2023 г. ОИК – Тунджа, е изпратила свое решение № 82-МИ от 03.10.2023 г., с което е обявила за недействителна регистрацията на Денка Стойчева Адамова като кандидат за общински съветник, предложена от коалиция „БСП за България“. С посоченото решение ОИК – Тунджа, е излязла извън правомощията си, тъй като съгласно чл. 402, ал. 1, т. 2 ИК Централната избирателна комисия обявява за недействителни регистрациите на кандидатите, извършени в нарушение на изискванията на Изборния кодекс.

Съгласно чл. 3, ал. 3 ИК едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор. Съгласно чл. 402, ал. 1, т. 2 и чл. 413 ИК кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. В случай че кандидат за общински съветник бъде регистриран в повече от едно качество за участие в изборите, действителна е първата по ред регистрация, и съгласно чл. 413, ал. 7 ИК Централната избирателна комисия обявява за недействителна втората по ред регистрация, като видно от описаните по-горе решения първата по ред регистрация на всички кандидати е като членове на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 402, ал. 1, т. 2 и чл. 413, ал. 1 и ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 82-МИ от 03.10.2023 г. на ОИК – Тунджа.

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на:

Антон Неделчев Стойчев, ЕГН …, регистриран от ОИК – Велико Търново, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО – Българско национално движение“, с решение № 91 от 21.09.2023 г.

Стоян Илиев Пъпанов, ЕГН …, регистриран от ОИК – Батак, като независим кандидат за общински съветник с решение № 47-МИ от 26.09.2023 г.

Росен Славчов Огнянов, ЕГН …, регистриран от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г.

Янка Миланова Хранова, ЕГН …, регистрирана от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г.

Борислав Григоров Стоянов, ЕГН …, регистриран от ОИК – Брезник, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „Българска социалдемократическа партия“, с решение № 41-МИ от 25.09.2023 г.

Петя Георгиева Петрова, ЕГН …, регистрирана от ОИК – Червен бряг, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Средна европейска класа“, с решение № 88-МИ от 25.09.2023 г.

Мария Славова Томанова, ЕГН …, регистрирана от ОИК – Карлово, като кандидат за общински съветник, предложена от партия „Заедно за силна община“, с решение № 105-МИ от 25.09.2023 г.

Евгений Аргиров Караиванов, ЕГН …, регистриран от ОИК – Първомай, като кандидат за общински съветник, предложен от МК „СДС (БЗНС)“, с решение № 75-МИ от 26.09.2023 г.

Иван Николаев Велков, ЕГН …, регистриран от ОИК – Столична, като кандидат за общински съветник, предложен от партия „ВМРО – Българско национално движение“, с решение № 168-МИ от 25.09.2023 г.

Даяна Богданова Кръстанова, ЕГН …, регистрирана от ОИК – Столична, като кандидат за общински съветник, предложена от МК „БСП за България (коалиция „БСП за България“, КП „Левицата!“, КП „Неутрална България“, КП „Алтернатива на гражданите“, ПП „Атака“), с решение № 504-МИ от 26.09.2023 г.

Денка Стойчева Адамова, ЕГН …, регистрирана от ОИК – Тунджа, като кандидат за общински съветник, предложена от коалиция „БСП за България“, с решение № 69-МИ от 26.09.2023 г.

Решението да се изпрати на ОИК – Велико Търново, ОИК – Батак, ОИК – Брезник, ОИК – Червен бряг, ОИК – Карлово, ОИК – Първомай, ОИК – Столична, и ОИК – Тунджа, на кандидатите Антон Неделчев Стойчев, Стоян Илиев Пъпанов, Росен Славчов Огнянов, Янка Миланова Хранова, Борислав Григоров Стоянов, Петя Георгиева Петрова, Мария Славова Томанова, Евгений Аргиров Караиванов, Иван Николаев Велков, Даяна Богданова Кръстанова и Денка Стойчева Адамова и на предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения