Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2584-МИ
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Тончев Кючуков – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решение № 114 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали

Въз основа на указанията, дадени с Решение № 10621 от 13.10.2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 11686/2015, с което е прогласена нищожността на Решение № 2516-МИ от 07.10.2015 г. на ЦИК комисията разглежда повторно постъпилата чрез ОИК – Кърджали, жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1096/02.10.2015 г. от Георги Тончев Кючуков – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решение № 114 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което се заличава регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за общински съветник, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали, поради обстоятелството, че Мурад Мюмюн Мюслюм е без настоящ адрес в страната според данните от извършена проверка от ГД „ГРАО“, получени в ЦИК с вх. № МИ-04-03-144/28.09.2015 г., за което ОИК – Кърджали е уведомена с писмо с изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г.
В жалбата се твърди, че Мурад Мюмюн Мюслюм никога не е напускал страната, а при проверка в Паспортната служба – Кърджали не фигурирали данни за издаван международен паспорт на името на г-н Мюслюм. Иска се отмяната на решение № 114 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, допустима, а разгледана по същество е основателна.

ОИК – Кърджали е постановил обжалваното решение въз основа на извършена проверка на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 25 октомври 2015 г. от ГД „ГРАО“, получена в ЦИК с вх. № МИ-04-03-144/28.09.2015 г., за което ОИК – Кърджали е уведомена с писмо с изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г. на ЦИК, от която е видно, че Мурад Мюмюн Мюслюм няма регистриран настоящ адрес в страната.

След извършена допълнителна проверка от ГД „ГРАО“ по случая с вх. № МИ-04-03-170/05.10.2015 г. ЦИК е уведомена, че съгласно данните в НБД „Население“ Мурад Мюмюн Мюслюм към дата 24.04.2015 г. е с настоящ адрес в Република Турция.

С вх. № 15-1096/06.10.2015 г. в ЦИК са получени допълнително следните документи: копие на заявление № 087659764 т 01.10.2015 г. от Мурад Мюмюн Мюслюм до началника на група „Български документи за самоличност“, МВР - гр. Кърджали, с което се иска да бъде извършена проверка в информационните масиви н МВР относно съществуващите данни за настоящия му адрес, който се декларира, че е: с. Енчец, ул. Десета № 3, община Кърджали, и се моли да бъде уведомена служба „ГРАО“ на община Кърджали за резултатите от проверката; копие от заявление до РДВР – Кърджали, № 14202369 с вх. № 4598/29.04.2004 г. за издаване на документи за самоличност на български граждани, от което е видно, че Мурад Мюмюн Мюслюм е заявил постоянен и настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали; писмо от началник група „БДС“ към Областна дирекция на МВР – Кърджали, рег. № 292000-13849/02.10.2015 г. до началника на отдел „ЕСГРАОН“, община Кърджали, с вх. № 14-00-1268/02.10.2015 г. за коректно отразяване на данни за заявен адрес на Мурад Мюмюн Мюслюм, от което е видно, че при обработката на горепосоченото заявление № 4598/29.04.2004 г. е допусната грешка, като е въведен настоящ адрес в Република Турция вместо заявения настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали.

С оглед всички представени по преписката официални документи и доказателствени средства ЦИК приема, че в случая административни неточности и необработката на данни от горепосоченото заявление на Мурад Мюмюн Мюслюм № 4598/29.04.2004 г., в което изрично е посочено, че е заявен настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали, не могат да бъдат основание за лишаването на Мурад Мюмюн Мюслюм от пасивното му избирателно право по чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3 от ДР на ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 114 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което е заличена регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за общински съветник, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения