Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2556-МИ
София, 29 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-430 от 28.09.2023 г. от И  Д  К  – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят твърди, че в първоначално подаденото заявление за регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Варна на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е допусната техническа грешка, като кандидатът под № 2 е записан под № 4, а кандидатът под № 4 е записан под № 2, като единствена причина за това се сочи близостта на имената на кандидатите. Поради тази причина жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна.

Като разгледа жалбата, Централната избирателна комисия преценява, че решението на ОИК – Варна е правилно и не са налице основания за неговото изменение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И  Д  К  – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения