Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2553-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Златка Атанасова Тодорова срещу решение № 67-НС от 29.04.2013 г. на РИК № 16 – Пловдив, с което е заличена регистрацията на кандидата за народен представител Здравко Найденов Терзиев за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 1477-НС от 07.05.2013 г. от Златка Атанасова Тодорова срещу решение № 67-НС от 29.04.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, с което е заличена регистрацията на кандидата за народен представител Здравко Найденов Терзиев, регистриран под № 15 в кандидатската листа на коалиция от партии „ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. след постъпило от него заявление с вх. № 97 от 29.04.2013 г. на РИК, с което същият заявява желанието си да бъде заличен като кандидат за народен представител.

Предвид обстоятелството, че жалбата е изпратена с писмо до Централната избирателна комисия, допълнително беше изискана и представена преписката по издаване на оспорения акт от РИК № 16 - Пловдив.

Според жалбоподателя оспореното решение е незаконосъобразно, като постановено в противоречие с императивните разпоредби на чл. 111, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ИК и моли за отмяна на атакуваното решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за подадена в срок, тъй като пощенското клеймо, положено върху плика, с който е изпратена жалбата, е с дата 30.04.2013 г., подадена е срещу подлежащ на оспорване акт на Районна избирателна комисия № 16 - Пловдив, но е недопустима като подадена от лице, което няма правен интерес в оспорването и не притежава активна процесуална легитимация.

Видно от съдържанието на оспореното решение и преписката по издаването му, жалбоподателят Тодорова не е страна в производството по регистрация на кандидата за народен представител Терзиев, а ведно с жалбата, както и преписката по регистрация на кандидатската листа на коалицията от партии „ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" не е представено и не се съдържа пълномощно, издадено от представляващия посочената коалиция от партии в полза на жалбоподателя с право да оспорва актовете на районната избирателна комисия, поради което не е налице правен интерес от подаването на жалбата, което обуславя нейната недопустимост и същата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Златка Атанасова Тодорова срещу решение № 67-НС от 29.04.2013 г. на РИК № 16 - Пловдив, с което е заличена регистрацията на кандидата за народен представител Здравко Найденов Терзиев за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения