Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2547-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: замяна в регистрирани анкетьори на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ЕООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1499-НС от 07.05.2013 г. от Мирослава Янова - управител на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МБМД" ЕООД, регистрирано с решение на ЦИК № 2502-НС от 27.04.2013 г. като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Със заявлението се иска замяна на двама анкетьори на агенцията в гр. Нова Загора, поради възникнали непредвидени обстоятелства и регистриране на двама нови анкетьори. Към заявлението са приложени оригиналите на издадени удостоверения на анкетьорите, списък на анкетьорите, участващи в изследване от типа Exit Poll на 12 май 2013 г. в 21 МИР Сливен и удостоверения на новите анкетьори. 

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21а, чл. 137, ал. 1 и чл. 137б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като анкетьори на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МБМД" ЕООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Марияна Христова Атанасова и Георги Райчев Атанасов и анулира издадените им удостоверения.

РЕГИСТРИРА като анкетьори на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ - МБМД" ЕООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Диляна Иванова Байчева и Десислава Йорданова Христова.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения