Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2545-МИ
София, 29 септември 2023 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Общи положения

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, общинските избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата така, че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

3. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

II. Гласуване

4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

III. Гласуване с придружител

5. Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

6. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

7. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

8. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

11. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

IV. Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

12. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

13. Общинските избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

14. Общинските администрации съгласувано с общинските избирателни комисии осигуряват при възможност пред избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването поставянето на аудиоплеър и Брайлов шаблон със списък на кандидатските листи и партиите, коалициите и инициативните комитети

15. Не по-късно от 17 октомври 2023 г. общинските администрации уведомяват общинските избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

16. Не по-късно от 21 октомври 2023 г. (7 дни преди изборния ден) общинската избирателна комисия и общинската администрация оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

16. Общинските избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства, определят мерките:

а) за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите, в които са разположени секциите по т. 1;

б) за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2);

в) за изграждане на временни рампи от твърд материал;

г) за поставяне на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за поставяне на паравани за гласуване с хартиени бюлетини върху плот не по-висок от 85 см;

д) за поставяне на прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване за поставяне на специализирани устройства за машинно гласуване върху плот не по-висок от 85 см.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения