Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2544-МИ
София, 29 септември 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 18, ал. 1 и чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с Решение № 2494-МИ от 25.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 50-АД/29.09.2023 г., изменена със Заповед № 51-АД/28.09.2023 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от 27.09.2023 г. и 28.09.2023 г. от проведените преговори и доклад от 29.09.2023 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 29.09.2023 г. на ЦИК, и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“ и Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“ е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП поради наличие на изключителни права.

Съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Съгласно чл. 213в, ал. 2 ИК специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя от Печатницата на Българската народна банка.

С поканения участник по двете обособени позиции са проведени преговори, обективирани в протоколи от 27.09.2023 г. и 28.09.2023 г. и доклад от 29.09.2023 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Печатница на Българска народна банка“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП, системен № F427959 от 25.09.2023 г., уникален номер на поръчката в РОП № 04312-2023-0009, по Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“ „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

II. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП, системен № F427959 от 25.09.2023 г., уникален номер на поръчката в РОП № 04312-2023-0009, по Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“ „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

III. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“ и Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, на участника „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

IV. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, договори за изпълнение на предмета на обществената поръчка по всяка от двете обособени позиции.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения