Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2537-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК, и поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1451-НС от 06.05.2013 г. от Нюлфер Кяшиф - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за промени в състави на назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Приложено е заверено копие от пълномощно от председателя на ПП „ДПС" Лютви Местан в полза на Нюлфер Кяшиф.

Писмото с искане за промени в състави на СИК извън страната е в срока по чл. 37, ал. 12 от ИК и следва да бъде уважено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700173, Истанбул 10, Ридван Адем Закир, ЕГН ..., като секретар.
 2. От секционна избирателна комисия № 324700174, Истанбул 11, Мергюл Сейфидин Махмуд, ЕГН ..., като член.
 3. От секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Тихомир Боянов Щерев, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 324700188, Сарай, Сузана Смилова Галева, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 324700173, Истанбул 10, Гьонюл Юсуфова Юсуфова, ЕГН ..., като секретар.
 2. В секционна избирателна комисия № 324700174, Истанбул 11, Хабибе Юмерова Чалъшкан, ЕГН ..., като член.
 3. В секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Северин Северинов Тодоров, ЕГН ..., като член.
 4. В секционна избирателна комисия № 324700188, Сарай, Махмуд Моремоя Нуриев, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІІ. Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г., в частта относно назначаване на председател на СИК № 324700167, Истанбул 4   , където ЕГН ... на назначения за председател на СИК № 324700167, Истанбул 4, Асъм Илхан Чауш, да се чете „ЕГН ...".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2490-МИ / 22.09.2023

  относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 • № 2489-МИ / 22.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • всички решения