Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2536-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 1449-НС от 06.05.2013 г. от Деница Златева - упълномощен представител на КП „Коалиция за България", за промени в състави на назначени с Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК СИК извън страната за изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Пълномощното е приложено към преписката за назначаване на състави на СИК извън страната по предложение на МВнР до ЦИК.

Писмото с искане за промени в състави на СИК извън страната е в срока за извършване на промени в състави на СИК извън страната от ЦИК по чл. 37, ал. 12 от ИК, поради което ЦИК го приема за валидно.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700166, Истанбул 3, Али Хамза Сюлейман, ЕГН ..., като председател.
 2. От секционна избирателна комисия № 324700168, Истанбул 5, Раим Мурадов Раимов, ЕГН ..., като член.
 3. От секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Милчо Христов Христов, ЕГН ..., като председател.
 4. От секционна избирателна комисия № 324700172, Истанбул 9, Нурсел Алиатинов Алиев, ЕГН ..., като член.
 5. От секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Севдалина Боянова Щерева, ЕГН ..., като зам.-председател.

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 324700166, Истанбул 3, Силвия Симеонова Бидева, ЕГН ..., като председател.
 2. В секционна избирателна комисия № 324700168, Истанбул 5, Юксел Хашим Мехмед, ЕГН ..., като член.
 3. В секционна избирателна комисия № 324700169, Истанбул 6, Хикмет Халилибрам Халилибрам, ЕГН ..., като председател.
 4. В секционна избирателна комисия № 324700172, Истанбул 9, Силвия Северинова Тодорова, ЕГН ..., като член.
 5. В секционна избирателна комисия № 324700175, Истанбул 12, Хюсеин Ибрахимов Караисмаилов, ЕГН ..., като зам.-председател.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1588-НС / 02.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1587-НС / 02.02.2023

  относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1586-НС / 02.02.2023

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения