Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 253-НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С Решения № 34-НС от 18 май 2021 г. и № 115-НС от 24 май 2021 г. Централната избирателна комисия обяви местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14, т. 3 ИК, и прогнозният брой секции във всяко място. С Решение  № 116-НС от 24 май 2021 г. бяха обявени държавите и местата, в които има дипломатически и/или консулски представителства и в които ще се открият избирателни секции по реда на чл. 14, т. 1 ИК.

В отговор на писмо на ЦИК с изх. № 04-01-309 от 19 май 2021 г. Министерството на външните работи изпрати списък на държавите, в които Република България има дипломатическо или консулско представителство, но са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни секции, както следва:

- ДП Багдад (Ирак) – обстановката по сигурността в Ирак остава рискова. От възстановяването на работа на мисията през 2013 г. до сега в Багдад не са провеждани избори както поради рисковата обстановка, така и заради липсата на достатъчен брой регистрирали се гласоподаватели. Съществуват трудности и по отношение на назначаването на състав на СИК, които да отговарят на изискванията на Изборния кодекс за назначаване за членове на комисията.

ДП Дамаск (Сирия) – от 2012 г. насам в страната се води гражданска война, която все още продължава. Освен това е налице постоянната заплаха от осъществяване на терористични нападения въпреки мерките, предприемани от сирийските власти. Налице е необходимост и от по-солидно техническо обезпечаване, като закупуване на рамка метал детектор и генератор, поради режима на електроподаване, както и изпращане на допълнителен човешки ресурс за безопасното и законосъобразно организиране на изборния ден – изпращането на двама охранители, както и командироването на поне още двама служители от МВнР за членове на СИК. Становище за нецелесъобразността от произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на територията на Сирия е изразено и от ДП – Дамаск, с грама № Пр 17-07/17.05.2021 г. (приложена);

- ДП Рамалла (Палестина) – от началото на м. май обстановката по линия на сигурността в Йерусалим и Газа е крайно усложнена, като налице е започнал от 10 май и продължаващ и към момента с различен интензитет ракетен обстрел между Газа и Израел. Освен това, изключително тежка остава и ситуацията по линия на разпространението от COVID-19. Отбелязваме и факта, че на последните парламентарни избори в ДП – Рамалла, не бе разкрита избирателна секция поради липсата на подадени заявления за участие в изборите. Становище за нецелесъобразността от произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на територията на Палестина е изразено и от ДП – Рамалла, с грама № Пр 17-277/11.05.2021 г. (приложена).

- ДП Триполи (Либия) – предвид критичното развитие в Либия през последните години българските дипломати са изтеглени от страната и в нея понастоящем няма българско дипломатическо присъствие. Функциите на дипломатическото ни представителството в Либия, както и на повечето чужди дипломатически мисии в тази страна, се осъществяват от Тунис. Ситуацията по линия на сигурността остава крайно волатилна, във връзка с което от 2011 г. насам на територията на Либия избори не сме произвеждали.

- ДП Сана (Йемен) - С РМС от декември 2019 г. дейността на задграничното представителство е временно прекратена до нормализиране на обстановката по сигурността в Република Йемен. Отделно от това, предвид крайно несигурната ситуация в страната произвеждането на избори на територията на Йемен е практически неосъществимо.

- ДП Адис Абеба (Етиопия) - в страната към момента на изборите се очертава да има само 3 (трима) български граждани, вкл. и временно управляващия посолството. Това прави невъзможно произвеждането на избори, тъй като не би могло без помощ от България да се образува СИК, както и поради проблеми със сигурността (в ДП има само един дългосрочно командирован от България служител). Традиционно в Етиопия поради подобни причини не се произвеждат избори от много дълъг период от време, вкл. и на последните избори на 04.04.2021 г.

- Ислямска Република Афганистан, Кабул - Считано от 10 март 2018 г. временно е преустановено прякото дипломатическо присъствие на България в Афганистан поради нанесени сериозни материални щети на сградата на българското посолство в Кабул при мащабен терористичен акт на 31 май 2017 г. В тази връзка, както и предвид силно влошената обстановка по сигурността в Афганистан, разкриването на избирателна секция в посолството в Кабул е невъзможно;

Пакистан, Исламабад - предвид обстановката по сигурността и  практически липсата на потенциални гласоподаватели, с изключение на двама дългосрочно командировани служители, в т.ч. ръководителя на мисията и един член на семейство. Посолството разполага с информация само за един пребиваващ в страната български гражданин. Поради сходни съображения в посолството не е образувана СИК при произвеждането и на предишни избори;

КНДР, Пхенян - предвид изключително малкия брой български граждани (един потенциален гласоподавател), както и въведения строг ограничителен режим срещу разпространението на Ковид-19, при който е напълно затворена границата, вкл. за всякакви пратки. В посолството не е образувана СИК при произвеждането на предишни избори;

Монголия, Улан Батор - предвид изключително малкия брой български граждани (един потенциален гласоподавател). По същите съображения в посолството не е образувана СИК при произвеждането на предишни избори;

Виетнам, Ханой - минимален брой български граждани, пребиваващи понастоящем във Виетнам. Посолството има данни за едва 18 пребиваващи български граждани на територията на Виетнам, от които само четирима в столицата Ханой. Поради налагане на още по-строги в сравнение с април 2021 г. карантинни мерки практически невъзможно е гарантиране връщане в България на изборните книжа след изборите в законоустановения срок. По същите съображения в посолството не е образувана СИК по време на произведените на 4 април 2021 г. избори;

Индонезия, Джакарта – поради минимален брой потенциални гласоподаватели. За гласуване на произведените на 4 април 2021 г. избори заявления за гласуване са подали само 11 души. По преценка на посолството в Джакарта в изборния ден на 11 юли 2021 г. бройката им евентуално може да се увеличи максимум на 15-20 души, без да има гаранции за това. В Индонезия също така остават налице ограничения за пътуване в страната. Поради строгите гранични и карантинни мерки връщането на изборните книжа в България в законоустановения срок ще бъде затруднено и скъпоструващо. Поради същите аргументи на изборите на 4 април 2021 г. избирателна секция в посолството в Джакарта не бе разкрита;

Индия, Делхи – поради изключително тежката пандемична обстановка, довела до остра хуманитарна криза. Въведени са много строги ограничителни мерки, в т.ч. рестрикции при придвижването, които ще възпрепятстват и малкото на брой потенциални български гласоподаватели. При разкриване на секция максималният брой гласували би бил не повече от 10-12 души, в т.ч. служителите на мисията. С цел запазване живота и здравето на служителите в посолството в Делхи са въведени строги мерки за сигурност, в т.ч. временно е забранен достъпът на граждани до посолството. Наред с това, посолството няма да е в състояние да сформира СИК със собствени сили без командироване на служители от София, което е изключително трудно осъществимо в настоящата ситуация и също така би подложило на риск живота и здравето на командированите. Същото важи и за командировани за евентуално прибиране на изборни книжа;

Нур-Султан, Република Казахстан – независимо от предприетите от страна на посолството действия за придаване на широка гласност на предстоящите на 11 юли 2021 г. избори, очаква се изключително ниска избирателна активност от страна на и без това малкия брой български граждани, пребиваващи временно или живеещи постоянно в Казахстан и Киргизстан. Уточняваме, че българската диаспора в тези страни е от повече от 100 години, като нашите сънародници и техните потомци не са придобивали българско гражданство, тъй като Казахстан не признава двойното гражданство, а в Киргизстан този въпрос не е регламентиран. От малкия брой български граждани, пребиваващи в тези страни, имащи право да гласуват, в ДП-Нур-Султан бе получена информация, че са ограничени от предприетите в двете държави мерки за борба с разпространението на Covid-19, както и от значителните финансови разходи, свързани с придвижването до град Нур-Султан. За предишните парламентарни избори заявления за участие бяха подали само двама български граждани. До момента за изборите на 11 юли т.г. такива не са подавани. Може да се прогнозира, че очакваната избирателна активност в деня на изборите ще е между 8-10 души, предимно служители на ДП и техните семейства.

ДП-Ташкент, Република Узбекистан - на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 г. с решение на ЦИК бе прието становището на МВнР, че е нецелесъобразно откриването на секция в посолството в Ташкент поради малък брой избиратели (само 3 заявления за гласуване). За изборите на 11 юли т.г. се очертава присъствието само на един желаещ да гласува. През 2019 г. за изборите за членове на Европейския парламент в посолството бе открита избирателна секция, в която гласуваха 12 души, от които 4 специално командировани от България за членове на СИК.

Ватикана – традиционно във Ватикана не се образува секция поради особения статут.

Постоянната делегация на Република България към НАТО в Брюксел, Кралство Белгия – делегацията се помещава в Главната квартира на НАТО в Брюксел, където обективно не е възможно да се провежда гласуване, предвид на специалните мерки за сигурност, свързани със спецификите на Главната квартира на НАТО.

На 15 юни 2021 г. Министерството на външните работи уведоми Централната избирателна комисия за отказа на властите в Малайзия да разрешат откриване на избирателни секции на територията на страната за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. поради ситуацията с разпространението на КОВИД-19. На същата дата приключи подаването на заявления за гласуване извън страната на електронната платформа на интернет страницата на ЦИК и до дипломатическите и консулски представителства.

Продължават постъпките на МВнР пред германските власти за разрешение да се открият избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулски представителства. Поради това, че към момента такова разрешение все още няма, тези избирателни секции се обявяват в настоящото решение на ЦИК под условие и няма да има възможност да бъдат открити, ако до 30 юни 2021 г. германските власти не дадат разрешение.

Изхождайки от посочените съображения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 12 във връзка с чл. 14 - 16 и чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

267-НС/

295-НС/

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения