Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 267-НС
София, 21 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение, както и отстраняване на технически грешки в приложението на Решение № 253-НС на ЦИК от 18.06.2021 г. за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия постъпиха предложения от дипломатически и консулски представителства, с които се предлага отстраняването на неточности в изписването на наименованията на някои избирателни секции, както и промени в броя на секциите, произтичащи от конкретни организационни проблеми в съответните места.

С писмо с входящ номер в ЦИК НС-04-01-369/19.06.2021 година Министерството на външните работи обръща внимание, че в Германия, Австралия, Египет, Италия, Доминиканска република и Франция все още няма съгласие на приемащите държави за разкриване на избирателни секции за изборите за народни представители на 11 юли 2021 година. Няма такова съгласие и за обявената с Решение 253-НС секция в Нови Сад, Сърбия. Поради това МВнР предлага съответните секции да се обявят под условия до евентуално получаване на необходимото съгласие.

  След разглеждането на направените предложения и проверката дали те съответстват на изискванията на чл. 14 и чл. 15 ИК, в ЦИК беше внесен проект на решение, предлагащ следните промени в приложението на решение № 253-НС:

В Австрия да се обединят секциите „Виена (Посолски комплекс) малка зала“ и „Виена (Посолски комплекс) ПК Нашмаркт“ под наименованието „Виена (Посолски комплекс) ПК Нашмаркт“.

            В Германия да се открият нови секции „Франкфурт на Майн (Генерално консулство 5)“ и „Франкфурт на Майн (Генерално консулство 6)“.

            В Гърция секцията „Халкида“ да се  премести от списъка на секциите в Дания в списъка на секциите в Гърция.

            В Дания секцията „Тааструп“ да се чете „Тоструп“.

            В Испания секцията „Торевиеха“ да се чете „Торревиеха“, а секцията „Кастельон де ла Плана“ да се чете „Кастелйон де ла Плана“.

            В Норвегия секцията „Бодо“ да се чете „Будьо“.

            В Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да се открият секции  „Телфорд“, „Нортхемптън“, „Слау“ и „Лондон (посолство 5)“.

            В Турция секциите „Измир, Газиемир (кв. Сарънч 1)“ и „Измир, Газиемир, (кв. Сарънч 2)“ да се четат съответно „Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1) и „Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

            Тези промени бяха гласувани с мнозинство от комисията.

            Беше направено предложение за откриване на нови секции в следните места:

            Фрайбург 2, Германия

            Хановер 2, Германия

            Истанбул, община Башакшехир 2, Турция

            Бурса, район Йълдъръм 2, Турция

            Ергене, Йешилтепе 2, Турция

            Бурса, район Османгази (Оваакча 2), Турция

            Бурса, район Османгази (Демирташ 2), Турция

            Ялова 2, Турция

            Чорлу, кв. Шейхсинан 4, Турция.

            Това предложение не събра необходимото мнозинство и не бе прието от комисията.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 53 ал. 4 и във връзка с чл. 14-16 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

253-НС/

Календар

Решения

  • № 3001-МИ / 29.02.2024

    относно: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • всички решения